Message to visitors

close

Ziecontactpagina voor info over aanpassingen van de lay-out vanGeneanet

Bronvermelding:Iedereen kan vrij over deze gegevens beschikken. Liefst wel daarbijmijn site (http://gw.geneanet.org/dickduck) als bronvermelden.
Gegevensherkomst: De meeste gegevens zijn gevondenin provinciale archieven, WieWasWie, private opzoekingen ofWikipedia. Alle (woon)plaatsnamen (Nederland, België,Frankrijk)  zijn op 1 januari 2019 geactualiseerd methandhaving van de historische gegevens.  Plaatsen uit anderelanden worden weergegeven zoals ze zijnaangetroffen. Geografische namen zijn structueelopgebouwd als:

  • Nederland: Buurtschap/Streek, Plaats, BestuurlijkeGemeente, Provincie, Land. Gegevens zijn voor ± 99%actueel per 01-2019; gemeentelijkeherindelingen sinds 1812 zijn erin verwerkt.
  • Belgie: Plaats (Gemeente/Arrondissement),Provincie, Gewest/Gemeenschap, Land. Geografische namen inWallonië (Wallonie) worden conform de officiëleschrijfwijze (Frans) weergegeven.
  • Frankrijk: Plaats(Arrondissement), Département, Regio,Land.(Nieuwe Regio;s  en regionamen geactualiseerd per30-09-2016 )
  • Duitsland: Door afwijkende Duitse bestuursindelingen isgeen 'vaste' weergave mogelijk. Meestal zijn Plaats, Gemeente,Kreis en Land aangegeven.

  • Born - Rhenen, Utrecht, Nederland
  • Deceased 22 October 1933 (Sunday) - Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Intern volgnummer

25.0485

Actualiteitsinformatie

Toegevoegd: 21 augustus 2016 (zondag)


Aanvullende Gegevens

Afkomst Willem Bovenschen

Op de geboorteakte blijft de vader van Willem Bovenschen ongenoemd. De aangifte is gedaan door Pieter Boodt, vroedmeester te Rhenen, met als getuigen Gerrit Jacobus Bovenschen (ijzersmid) enTeunis Puijk (tabaksplanter).
Op deze akte is in de linker kantlijn de volgende passage toegevoegd:
"Bij acte gepasseerd door den notaris Hallemus Jacob Gerard Mos te Rhenen, den dertienden Maart achttien honderd acht en zeventig is door den wijlen Willemijn Bovenschen, in leven naaister, wonendete Rhenen, het kind in de nevenstaande acte benoemd, als haren natuurlijken zoon en kind erkend, Rhenen den elfden september achttien honderd acht en zeventig. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand (getekend)M.W.v.d. Waal. Arnhem 20 september 1878" (+ handtekening).
Deze akte is enkele maanden vóór haar overlijden (6 september 1878) gepasseerd en de aantekening op de geboorteakte van WillemBovenschen is vlak ná haar overlijden toegevoegd.

Op zich is het merkwaardig dat Willemijn Bovenschen, die getuige deze akte als de wettelijke (biologische) moeder van Willem Bovenschen wordt aangemerkt in een speciale akte in 1878 alsnog het kind als haarnatuurlijke zoon en kind erkent. Zouden er dan toch twijfels hebben bestaan over de afkomst c.q. de biologische moeder van Willem Bovenschen, die via deze aparte akte moesten worden weggenomen?

 Sources

  • Birth: Geboorteakte: Archief: Het Utrechts Archief. Registratiedatum: 4-6-1859. Toegang: 481, Inventaris: 668-14, Aktenr.: 67.
  • Spouse: Huwelijksakte: Archief: Stadsarchief Rotterdam. Registratiedatum: 4-11-1885. Toegang: Huw 1885, Inventaris: f036, Aktenr.: 1035.
  • Death: Overlijdensakte: Archief: Stadsarchief Rotterdam. Registratiedatum: 23-10-1933. Toegang: Overlijden, Inventaris: 1933, Aktenr.: c149.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
 
 
 
Onbekende Relatie van Willemijn Bovenschen  Willemijntje Bovenschen 1830-1878
|
2
 |
3|
Willem Bovenschen †1933