Message to visitors

close

Als U aan onze familie gerelateerd bent en in deze stamboom opgenomen wil worden, zendt mij dan een e-mail met Uw gegevens en die van Uw ouders en/of Uw vrouw en/of kinderen (naam, voornamen, geboorte- en/of  doopdatum en plaats, trouwdatum en plaats, datum en plaats van overlijden) via CONTACT


 Family Tree

Last update on 11/28/2023


Family Tree Owner

Profile picture of Daan ERAS (dmjmeras)
Daan ERAS (dmjmeras)


Bloed- en aanverwanten van nazaten van Arnoldus Eraerts & Agnesvan Loon

Welkom op de uitgebriede stamboom van deNederlandseEras-tak.
Samengesteld n.a.v. de via Internet verkregen data vandiversearchieven, o.a van het Brabants Historisch InformatieCentrum(BHIC), het stadsarchief (SA)  's-Hertogenbosch, SALangstraatHeusden &Altena, en het Regionaal Archief Tilburg[RAT]e.v.a.

Met grote dank aan Dhr. Theo van Herwijnen uitDenBosch,archivaris bij de laatstgenoemde instelling, enaangetrouwdfamilielid, wiens schriftelijke gegevens ik als 1eaanzet heb gebruikt. 
inmiddels zijn veel gegevens voorzien van de 'perma-hyperlink' naarde betr. Akten.

Ook uit andere stamboomgegevens, m.n. gevondenopStamboomzoeker.nl, zijn gegevens overgenomen.Verbanden/verwijzingen kunt U terugvinden onder de bron vanderelatie(huwelijk - bron:  "naam stamboom" of hyperlink.

De naam Eras kwam oorspronkelijk voor als EraertsdaarnaalsEeras, Erarts, Iras en dan als Eras.
Het is gissen naar de oorsprong van de achternaam, wellichtisdenaam afkomstig uit België waar ERARTS , ERAERTS, enEERAERTSnogsteeds voorkomt.

Ik houd mij aanbevolen voor (scans van) foto's,geboorte-ofbidprentjes, de familie Eras aangaande. AlsUonvolkomenhedenontdekt of aanvullingen, of U wilt Uw eigengegevensof die van uw(over/ groot)ouders opgenomen hebben in dezestamboom,neem dancontact met mij op.

 Favorite Persons


Family Tree Owner

Not defined

Stamvaders

 Family History

 Latest News 

Loading...