Parents

   Siblings

   Family Tree Preview

  Jacob ASJES 1862-1942 Grietje de JONG 1862-1935  
  ||  |
  Dirk Jan ASJES 1893-1979 Maria VISSER 1891-
  ||  |
  Grietje ASJES