Sosa :1
  • Born about 1725 - Staphorst (Ov.)
  • Deceased 5 May 1796 - Staphorst (Ov.),aged about 71 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Geboortedatum is niet zeker!!! Er is een doop van een Jan Hendriks op 4 maart 1725 te Rouveen en 21 september 1929.

De ondertrouw was op 3 januari 1750, Boek 403 Staphorst, folio 71. HCO 402-2 bz 233
Tekst; " 3 jan. Jan Hendriks j.m. en Jentjes Jacobs van Jacob Jans".

In de index doop van Staphorst staat Jentien Jacobs als ouder en als echtgenote van "Johannes" Hendriks en Johannes Hendriks als man van "Johanna" Jacobs.
Overlijdensdatum niet echt te traceren, dit was de meest aannemelijke.
Boek 404, index overlijden blz 43.
Bij een akte van 4 mei 1786 uit de rechtelijk archief (Inv. nr. 4 1778 t/m 1789) draagt Jan Jans zijn roerende bezittingen over aan zijn zoon Hendrik Jans Agter, die is getrouwd met Lubbegien Hendriks. De akte is een soort "kostkontrakt", waarbij een zoon of dochter de bezittingen van de ouders verkrijgt in ruil voor de belofte om de ouders levenslang te zullen verzorgen. Het is dan ook geen toeval dat deze akte is opgemaakt kort voor het huwelijk van zoon Klaas. Die was inmiddels van plan om samen met zijn aanstaande vrouw naar elders te vertrekken en zodoende een andere zoon in de gelegenheid stelde de boedel van de ouders te verwerven.
De akte geeft tevens een beeld van de bezittingen van de ouders.

IJhorst den 4 Mei 1786
" Is gecompareert en verschenen Jan Hendriks Agter, van Rouveen, coverande van deszelve absente huisvrouw Jantien Jacobs, welke bezinda? en verklaarde, op ......... zoon Hendrik Jans Agter en schoon dogter Jubbegien Hendriks, alhier mede in den geregte present, zoveel hem mogelijke te assiteren, en op een eerlijke wijze door den tijd en aan de kost te helpen, op heden aan de zelve in t voor en gebruik gegeven te hebben de hierna gespecificeerde levendige have en mobile goederen, zijnde, twee grijze en een grijsbonte koeyen, een wit bonte, een zwarte een voskleurige Merrie Paarden, verders een waagen, ploeg, egode? en enige melkgereedschappen, Twee kosten, trog, een grote ketel, een handketel en een theeketel, een bakkenpanne, en overige potten en pannen, Een bedde mattijn, toelakens, benevens de schotels en hetgeen verder aan de wand hangt, alles onder dien bedinge dat bovengemelde seven dagen hare en mobilaire goederen der Comparants eijgene en ............ ........ naar den goederen zijn en blijven, hiervan deszelve op de eerste aanmaning moeten verklaart en overgegeven te worden, zonder egter ........ gebruik derzelve enige baten te kunnen of mogen vorderen.
Waarop zijn gecompareert verschenen Hendrik Jans Agter, en deszelfs ehevrouw ... Jubbegien Hendriks testorex marik ? welke bekenden en verklaarden boven genoemde leverdige have en mobilaire goederen van deszelve vader en schoonvader Jan Hendriks Agter
op heden ingevolge bovengemelde verklaring en conditie... en gebruik aangenomen te hebben, onder befofte alles te geven in ordentelijkheid te zullen gebruiken en onderhouden, en aan deszelven vader en schoonvader Jan Hendriks Agter, op deszelven eerste aanmaning te zullen ver... en overgeven , zonder deszelve onderhand enige betaling te mogen ijschen."
( bij ............ is de tekst niet door mij te lezen)

Ik heb een overlijdensdatum gevonden van 5 mei 1796.
"1996 Agthoven, den 5 meij is gestorven Jan Hendriks, oude Jan genaamd.".

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
X Hendrik X Jutte
|||
Jan Hendriks ca 1725-1796