Sosa :5,204,352
  • Born September 12, 1305 - Maarheeze, 6026, Netherlands
  • Deceased before July 20, 1343 - Maarheeze, 6026, Netherlands
  • Heer van Eindhoven en Cranendonck

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Dirk van Cranendonck (ca. 1305 - voor 20 juli 1343) was de zoon van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn.

Hoewel er onduidelijkheid hieromtrent bestaat wordt aangenomen dat hij het was die Willem II opvolgde als heer van Cranendonck en Eindhoven, omdat van zijn broer Willem bekend is dat die al als jonge man is gestorven.

Dirk zou eerst pastoor te Binderveld zijn geweest maar, om zijn geslacht voor uitsterven te behoeden, trouwde hij met Aleid van Horne, dochter van Willem IV van Horne. Hier was dispensatie voor nodig wegens hun nauwe verwantschap. Het huwelijk bleef echter kinderloos. Wel zou hij een bastaardzoon hebben verwekt bij een dochter van Roelof van Emmichoven (ca. 1275 - na 1300), een leenman uit het Land van Altena waar de families Cranendonck en Horne grote belangen hadden. Ook voor deze bastaard geldt dat ook Willem de vader zou kunnen zijn maar dat de kans aanmerkelijk groter is dat Dirk de vader is.

De bestaardzoon van Dirk was Roelof van Emmichoven (ca. 1340 - ca. 1388), vanaf 1368 pastoor van Maarheeze. In 1386 noemde hij zich raadsheer van de heren van Horne, Altena en Kurtersum (Kortessem?). Roelof had ten minste drie zonen, vermoedelijk bij drie verschillende vrouwen. Zijn zoon Edmond was vermoedelijk in 1455 commandeur van de Maltezer Orde. Zijn zoon Jan (ca. 1385 - na 1453) vestigde zich in Ridderkerk. In een akte wordt hij "de Meijer" genoemd, wat suggereert dat hij in Dordrecht en het Land van Altena de belangen van zijn adellijke neven behartigde. Pastoor Roelof voerde een wapen dat een combinatie was van dat van Horne (drie hoorns) en van Altena (twee zalmen). Jan en zijn nakomelingen zijn dat wapen blijven gebruiken. Zij werden boer in de omgeving van Ridderkerk en Dordrecht, en de naam Cranendonck komt nog steeds in die streek voor.

Na het overlijden van Dirk gingen de heerlijkheden Cranendonck en Eindhoven over op de geslachten Van Sevenborn, Van Milberg, Van Schoonvorst, Van Horne en Van Egmont om vervolgens aan het huis van Oranje te komen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_van_Cranendonck)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Wilem I van Horne Heer van Eindhoven en Cranendonck 1245-1289 sosa Katharina van Kessel 1245-1306 sosa Arnold III van Stein 1250-?1285 sosa Elisabeth van Valkenborgh 1255-1303
||||


||
sosa Willem II van Horne Heer van Eindhoven en Cranendonck 1278-1320 sosa Elisabeth van Elsloo Vrouwe van Stein 1280-1323
|||
sosa Diederik (Dirk) van Horne Heer van Eindhoven en Cranendonck 1305-/1343