• Baptized 14 March 1767 - Dordrecht
  • Deceased 28 November 1836 - Dordrecht,aged 69 years old
  • Kommandeur der Klapwakers

 Parents

 Spouses and children

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


fact: alias
RFN 10737
Plaats: Dordrecht[1828](Source: BS Dordrecht Huwelijken Stamboom)
In de overlijdensakte wordt een leeftijd vermeld van 72 jaar en alsmoeder Sibilla Smits?. Nu staan in de doopboeken van NederduitsGereformeerde kerk te Dordrecht 2 huwelijken van Johannes van Heck zijnvader, ik denk dat hij hertrouwt is en gezien de volgende kinderen kloptdat. Sibilla Smits is zijn tweede vrouw.
Klapwaker: een nachtwaker die met een klap de tijd aan geeft.
Op 26 september 1808 is Pieter van Heck benoemt tot Commandeur van deklapwakers. Zijn aanstelling luidde als volgt: "Aalzoo door 'toverlijden van Teunis van Dijk is komen te vaceeren Een Commandeurschapvan de Klapwakers binnen deze Stad; heeft de Burgermeester der StadDordrecht en de Merwede op 't verzoek van Pieter van Heck, gewezenAdsistent van de Commandeur van de Klapwakers binnen deze Stad, bijRequeste gedaan, denzelve ingevolge Resolutie van den voormaligen Raaddezen Stad van dato 20 julij 1803 , zo als aangesteld word bij dezen,tot Commandeur van de Klapwakers binnen deze Stad, en dat op zoodanigTractement, Profijten en Emolumenten, als daar toe zijn Staande, mitsdoende de behoorlijken Eed in handen van den heer Hoofd Officier dezerStad. Dordrecht van 26 september 1808. De Burgermeester voornoemd (wasget.) H Onderwater. (Bron: RAD, toegang 3, inv.1914+1915 en toegang 4,inv.113)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Gerrit van Heck †1776 Corneliea Nooteman †1777  
|||
Johannes van Hek †1780 Pieternella Plukoy †1769
|||
Pieter van Heck 1767-1836