Message to visitors

close

Begonnen in 2012 en vooral dankzij de arbeid van de collega's:  "dank u"- een heel eind (je) afgelegd met als gevolg een tamelijk bevredigend resultaat : tamelijk - omdat het natuurlijk altijd beter kan : fouten kunnen onmogelijk vermeden worden - bijgevolg : ook "dank u" voor eventuele verdere hulp !

 

 Family Book Lang geleden (zo beginnen de sprookjes) las ik in een interview met een auteur dat de eerste zin schrijven van een boek altijd een harde dobber is. Ongeveer dezelfde periode maakte ik kennis, via een boek van Marnix Gysen, met een Arabisch spreekwoord dat een man van aanzien aan 3 eisen moest voldoen : een boom planten, een zoon verwekken en een boek schrijven. Nou dan ben ik een slechte schrijver. Ouder wordende lijd ik, gelukkig niet elke nacht, aan slapeloosheid. Ik heb al honderden eerste zinnen verzonnen (en gelukkig vergeten) zo zie je maar.


En toen kwam San. Onze eerste achterkleindochter. De enige zin die me bijgebleven is. 2012. Ik was 80 jaar. Pas dan besefte ik dat de naam van mijn grootvader langs vaders kant , mij totaal onbekend was. De voornaam natuurlijk. Dit was de oorzaak of bron van mijn veel te late interesse in genealogie en de start van een,zo mag ik het wel noemen, passionele hobby. Het voorlopige resultaat is misschien niet slecht maar beantwoord absoluut niet aan het doel dat ik voor ogen heb nml. een SB vergezeld van feiten, kronieken, foto's, geschiedenis, enz.Verder akten opzoeken om fouten te bannen : doe ik bijna elke dag, maar deze eerste zinnen sluiten aan bij mijn wens(en). Ledeberg, 1935, 3 jaar was ik toen we naar De Panne trokken. W.O.II was de oorzaak van mijn kennismaking met de crisis van de dertiger jaren. Rond de Leuvense stoof vertelde mijn moeder over de trams, bestuurd door ingenieurs (dit verhaal werd bevestigd toen ik een artikel ontdekte in verband met dit onderwerp : een reactie op dit feit) . Achteraf beschouwd blijkt of lijkt het logisch dat deze mensen meestal niet lang bij "de lijn" aan de slag bleven en dat dit aanleiding gaf tot wrevel en ergernis).De lijst van de beroepen die mijn vader, noodgedwongen,in het Gentse heeft uitgeoefend is nogal indrukwekkend - schilder-vernisser, lijstenmaker, timmerman, hulp in een chocoladefabriek en dies meer. Bovendien heb ik onlangs ontdekt dat hij zich op 17 jarige leeftijd op 22 November 1918 heeft gemeld als “volontaire de guerre “ au “Centre Instruction Artillerie” en op 27 Maart 1920 als brigadier, maar, om duidelijke redenen zonder “chevrons de front” werd ontslagen “en congé illimité”. Deze vondst heeft duidelijk gemaakt waarom hij in September 1939 werd gemobiliseerd en als postoverste (sergeant) dienst moest doen aanvankelijk op het dak van Hotel Océan in De Panne, juist, hetzelfde hotel welke tijdens WO I dienst deed als hospitaal, later in een barak in de duinen, halfwege De Panne en Sint-Idesbald. Deze, toen prachtige duinenzone werd later" vermoord " om er een camping te vestigen , dit terzijde. Ik herinner mij dat ik regelmatig foerrier moest spelen in opdracht van mijn moeder . De trappen (er was geen lift) besteeg ik blindelings en boven was het zicht adembenemend. Ook de barak is mij bijgebleven, vooral de kachel, die stond te daveren om de manschappen te verwarmen. De opdracht van deze militaire grenswachten was het hoofdkwartier in Brugge verwittigen of op de hoogte houden van vooral bewegingen in het luchtruim. Het moet in de winter van 1939-1940 geweest zijn dat een Engelse Piloot een noodlanding gemaakt heeft op het strand en het toeval heeft gewild dat ik in de Zeelaan getuige was van de "krijgsgevangene" - een man van ongeveer 2 m begeleid door 2 miniatuursoldaatjes, een kluchtig zicht.

De zuster van mijn moeder, Lucie De Corte gehuwd met Georges Pelfrène, hadden er voor gezorgd dat mijn vader onmiddellijk aan de slag kon bij Leveke groothandel in vis, waarvan de zoon Jerome gehuwd was met Agnes Pelfrène, dochter uit het eerste huwelijk van nonkel Georges. Veel details ken ik niet maar ik veronderstel dat mijn vader heimwee had naar de bouw en dat dit de reden was dat hij maar een korte periode in de vis heeft gezwommen. De mogelijkheid dat hij er meer kon verdienen kan ook aanleiding geweest zijn dat hij bij aannemer DHOOGHE terecht kwam en er bleef tot aan zijn mobilisatie. Na de catastrofe van Duinkerke is hij in dienst getreden bij zijn voorheen "ondergeschikte" Oscar D'haeveloose, aannemer van sanitair & dakwerken. 't Kan verkeren, aldus sprak Bredero.8 Jaar was ik toen W.O. II van start ging. De periode 1935-1940 was, is achteraf gebleken, de gelukkigste van mijn jongensleven via de ontdekking van zee en duinen (of omgekeerd) . 1935 : verhuis van Ledeberg naar De Panne tijdens de Paasvacantie . Het einde van deze vacantie was het begin van mijn schoolloopbaan . "Institut Pannois" (thans "DE TUIMELAAR") was een gemengde "geuzenschool" Volgens welingelichte bron waren er toen slechts 27 voorhanden in gans België.

https://debliedemaker.wordpress.com/2018/03/05/wereldoorlog-ii-en-de-panne/ : De bliedemaker toont de beelden, onuitwisbaar in mijn geheugen gegrift, de dag na een nacht in de kelder van het huurhuis in de Brouwerstraat. Samen met 12 gevluchte Gentenaars, 16 personen geklasseerd op een paar vierkante meter

http://www.depannetheek.be/40_45/operatie_dynamo.htm : heb ik dus als achtjarige meegemaakt. Ik herinner mij vooral de beelden van de Zeelaan, rechtover café De Scheldestad, links van mij de aanvoer van Franse troepen in voorhistorische voertuigen en rechts de kolonnes vluchtelingen op weg naar Frankrijk : een compleet chaos. Het geluid van de duikende Stuka's was verschrikkelijk en het zwaar geschut vanuit Steenkerke oorverdovend,na de bominslag in de muur van brouwerij Mahieu, naast onze buur Karel Cuveele, lokte reacties uit bij de tijdelijke grotbewoners.

Index
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content