• Born 20 August 1866 - Toholampi Finland
  • Deceased 24 February 1931 - Toholampi Finland,aged 64 years old

 Parents

 Siblings

 Sources

  • Individual:
    - Geni World Family Tree
    - Esko Kalliokangas - Rekonen Web Site (Smart Match)

 Family Tree Preview

   
Sakri Efraiminpoika Sadinkangas e.Lahnalampi 1828-1900 Kaisa Kristianintytär Luokkala 1826-1905
|||
Fredrik Sakrinpoika Sadinkangas 1866-1931