• Born 23 February 1910 - Västanfjärd
  • Deceased 19 September 1969 - Helsingfors,aged 59 years old
  • FK, Prost

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Inträdde 1937 i Finska Missionssällskapets tjänst.
Tjänstgjorde under 20 år i Ovambokavango i Amboland, Sydvästafrika.
Lärare och rektor för Oniipa lärarseminarium 1952-58.
Prästvigd 1963.
Prost 1967.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Sven Konrad Leandersson Eriksson 1882-1922 Berta Sofia Wilhelmsdotter Svedström
|||
Birger Eriksson 1910-1969