Elin Mattsdotter av HÅLBONÄS
Elin Mattsdotter av HÅLBONÄS

F Elin av HÅLBONÄS

Sosa :378,543
(Elin Mattsdotterav HÅLBONÄS)
 Hålbonäsätten


  • Born in 1398 - Hålbonäs, Sköldinge, Oppunda härad, Södermanland
  • Deceased in 1462 - Nässelsta, Gryt, Daga härad, Södermanland,aged 64 years old
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbrev

19 jan 1433 - Linköping - SDHK-nr: 21891

Elin, herr Henrik Snakenborgs dotter, hennes bror Henrik Snakenborg och hennes medarvingar Johan Karlsson och Kristiern Esbjörnsson på deras hustrurs vägnar, samt Anders Mattsson skiftar arv med Karl Gädda och Johan Gädda efter hennes förste make, Johan Eringislesson Gädda, samt herr Nils Gädda och dennes syster, hustru Bengta, varvid Karl Gädda och Joan Gädda erhåller 2 gårdar i Linderås och Ryd i Linderås socken (N. Vedbo härad), men Elin och hennes medarvingar erhåller Gäddevik[sholm], Ekeryd, Sonarp med mera i Flisby socken (S. Vedbo härad). Elins nuvarande make Peder Joansson, Henrik Snakenborg, Nisse Joansson och medarvingarna beseglar.

4 jul 1441 - Strängnäs - SDHK-nr: 23853

Väpnaren Krister Esbjörnsson och hans hustru Elin Mattsdotter säljer till Helga Lekamens prebenda vid Strängnäs domkyrka 1/2 markland jord i Björksta, Grödinge socken, Svartlösa härad, för 16 mark svenska penningar.

6 jul 1454 - Svartlösa häradsting - SDHK-nr: 26538

Väpnaren Erland Kagge, häradshövding i Övre Tör (Svartlösa), ger fasta på jord i ”Byrkista” (Björksta) i Grödinge socken, som Kristiern Esbjörnsson och hans hustru Eline Mattsdotter sålt under Helga Lekamens prebenda i Strängnäs domkyrka. Utfärdaren beseglar.

22 jul 1460 - SDHK-nr: 27631

Hustru Elin (Mattsdotter), Kristiern Esbjörnssons hustru, ger Södra Rösund i Gryts socken (Daga härad) till Jungfru Marie altare i Gryts kyrka.

1463 - SDHK-nr: 45191

Johan Gyntersson på sin hustru Märta Kristiernsdotters vägnar och Esbjörn Kristiernsson, hennes bror, skiftar arv efter deras mor Elin (Mattsdotter), Kristern Esbjörnssons hustru, i närvaro av Lasse Jönsson i Berga, Magnus Eriksson, Peter Stare, herr Matts i Dunker och herr Matts i Gryt. Esbjörn behåller huvudgården Nässelsta och Nässelsta kvarn, Käxle och norra Rösund, "Nåthuengh", "Klådobodha", 2 örtugar i Solberga (allt i Gryts socken), jord i Valla (i Bogsta socken), Skäve (i Överjärna socken), hela Högtorp (i S:t Nikolai socken), Snaggesta (i Forssa sn?); Mastad (? "Masastada") och *Esbjörnstorp i Östergötland; egendomen som ligger i Småland. Utfärdaren beseglar tillsammans med Lasse Jönsson, häradshövdingen Gregers Nilsson, Magnus Eriksson och Peter Stare.

1463 - SDHK-nr: 45192

Johan Gyntersson på sin hustru Märta Kristiernsdotters vägnar och Esbjörn Kristiernsson, hennes bror, skiftar arv efter deras mor Elin (Mattsdotter), Kristern Esbjörnssons hustru, och kommer överens om att de 8 örtugar som fattas Esbjörn ska han ha i Snaggesta (i Forssa sn?); därmed blir hela Snaggesta hans. Utfärdaren vidhänger sitt sigill och 'låser' det i huvudbrevet (SDHK nr 45191).

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Anders av HÅLBONÄS 1335-1404
 a picture
Elin RAGVALDSDOTTER 1340-1395
 a picture
Erengisle BENGTSSON 1350-1410
 a picture
Bengta GÄDDA 1360-1415
||||


||
a picture
Matts av HÅLBONÄS 1370-1403
 a picture
Katarina ERENGISLEDOTTER 1380-1425
|||
a picture
Elin av HÅLBONÄS 1398-1462