Gynter Lybertsson BUKHORN
Gynter Lybertsson BUKHORN

M Gynter BUKHORN

Sosa :378,540
(Gynter LybertssonBUKHORN)


  • Born in 1365 - Lund, Torna härad, Skåne
  • Deceased in 1435 - Malmö, Oxie härad, Skåne,aged 70 years old
  • Rådman i Malmö
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Half-siblings

On the side of Cecilia GYNTERSDOTTER 1335-1412

 Notes

Individual Note

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

24 mar 1368 - Lund - SDHK-nr: 9243

Ärkebiskop Nils i Lund intygar att Cecilia Gyntersdotter ovanstående tid och ort för att verkställa sin avlidne man borgaren Lybert Bukhorns i Lund testamente till ett altare, som med Knutsgillets samtycke skulle byggas till Jungfru Marias och helige konung Knuts ära i Lunds domkyrka, gav med sin son Gynter inför rätten i ärkebiskopens närvaro alla sina gods i Kropp (by och socken, Luggude härad) och en gård i Simlinge i Vemmenhögs härad med alla tillägor, på villkor att altaret med dess gods skulle tillhöra sonen, så länge han levde, och efter hans död tillhöra ärkebiskopen och hans efterträdare med full provisions- och kollationsrätt, på villkor att var person, åt vilken altaret kanoniskt överlåtes, skulle årligen av avkastningen utge 6 mark penningar i nytt skånskt mynt, nämligen 3 mark på Lyberts och hans fäders årsmotsdag, varav till kaniker, som var närvarande vid mässor och vigiler, 12 öre, till prebendaterna ½ mark, till fattiga skolgossar ½ mark, för mässor vid andra altaren i domkyrkan 3 öre och åt klockringarna i tornet 1 öre. Utfärdaren samt skäliga män Sven Saxtorp, kanik i Lund, Gereke Særghusæson, Henrik Hermansson och Ingemar Nilsson beseglar.

10 jun 1395 - Lund - SDHK-nr: 14429

”Gynter Lybricksson” säljer till herr ”Jønis Bonde Præst”, skolmästare och vicarius i S:t Dionisii kapell i Lund, sin badstugård ”Pelebastwe” i Lund.

6 jul 1396 - SDHK-nr: 14614

Johannes Nicolai, ”presbiter et persona” vid S:t Dionysii kapell i Lunds domkyrka, säljer till kaniken herr Johannes Jacobi, official i Lund, en bastu som han köpt av Gynter Lubert.

16 maj 1415 - SDHK-nr: 18537

Rådmannen i Malmö Gynter Brokmans brev till svartbrödramunkarna angående 6 mässor, som dessa årligen skulle hålla efter hans och hans hustrus död.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  a picture
Gynter ... 1290-1340
 a picture
... ...
|||
a picture
Lybert BUKHORN 1325-1367
 a picture
Cecilia GYNTERSDOTTER 1335-1412
|||
a picture
Gynter BUKHORN 1365-1435