Johan Gyntersson BUKHORN
Johan Gyntersson BUKHORN

M Johan BUKHORN

Sosa :189,270
(Johan GynterssonBUKHORN)


  • Born in 1423 - Lund, Torna härad, Skåne
  • Deceased in 1488 - Flättna, Sankt Nicolai, Jönåkers härad, Södermanland,aged 65 years old
  • Väpnare
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

20 apr 1452 - Stockholm - SDHK-nr: 26095

Johan Gyntersson säljer till herr Birger Trolle riddare en gård i ”Leerka” i Tjureda socken, en gård i Gunnarstorp i Ormberga socken och en gård i ”Holkistorp” i Tolgs socken i Norrvidinge härad i Värend.

23 dec 1455 - Västerås - SDHK-nr: 26763

Johan Gyntersson säljer till kung Karl Knutsson Broby i Björksta socken, (Ytter-)Tjurbo härad, Västmanland. Utf., Folke Turesson, kungens hövitsman på Västerås, och stadens råd beseglar.

8 jan 1459 - SDHK-nr: 27352

Johan Gyntersson (Bukhorn) på sin hustru Märitas, Kristiern Esbjörnssons dotters, vägnar och Esbjörn Kristiernsson skiftar arv efter Kristiern Esbjörnsson, far till Märita och Esbjörn, varvid Johan Gyntersson erhåller Stora och Lilla Flättna samt Snäcketorp, Emtnäs och 6 öresland i Högtorp, allt i S:t Nikolai socken, Jönåkers härad.

1463 - SDHK-nr: 45191

Johan Gyntersson på sin hustru Märta Kristiernsdotters vägnar och Esbjörn Kristiernsson, hennes bror, skiftar arv efter deras mor Elin (Mattsdotter), Kristern Esbjörnssons hustru, i närvaro av Lasse Jönsson i Berga, Magnus Eriksson, Peter Stare, herr Matts i Dunker och herr Matts i Gryt. Esbjörn behåller huvudgården Nässelsta och Nässelsta kvarn, Käxle och norra Rösund, "Nåthuengh", "Klådobodha", 2 örtugar i Solberga (allt i Gryts socken), jord i Valla (i Bogsta socken), Skäve (i Överjärna socken), hela Högtorp (i S:t Nikolai socken), Snaggesta (i Forssa sn?); Mastad (? "Masastada") och *Esbjörnstorp i Östergötland; egendomen som ligger i Småland. Utfärdaren beseglar tillsammans med Lasse Jönsson, häradshövdingen Gregers Nilsson, Magnus Eriksson och Peter Stare.

1463 - SDHK-nr: 45192

Johan Gyntersson på sin hustru Märta Kristiernsdotters vägnar och Esbjörn Kristiernsson, hennes bror, skiftar arv efter deras mor Elin (Mattsdotter), Kristern Esbjörnssons hustru, och kommer överens om att de 8 örtugar som fattas Esbjörn ska han ha i Snaggesta (i Forssa sn?); därmed blir hela Snaggesta hans. Utfärdaren vidhänger sitt sigill och 'låser' det i huvudbrevet (SDHK nr 45191).

1 jan 1464 - Eskilstuna - SDHK-nr: 28239

Johan Gyntersson och hans hustru Märta Kristiernsdotter i Alnö, vilka erhållit broderskap i Eskilstuna kloster, ger dit Grenista, Ullavi, Hallestha och Herdeberga.

25 jan 1470 - Eskilstuna - SDHK-nr: 29061

Johan Gyntersson och Jöns i Måsta, domare i Österrekarne, intygar att de närvarit när herr Nils Kuse, konventsbroder i Eskilstuna, år 1469 på sitt yttersta till nämnda kloster testamenterade all sin jord i Fors sn m.m.

10 feb 1470 - Eskilstuna - SDHK-nr: 29068

Johan Gyntersson och Jösse Nilsson vidimerar Peter Birgerssons brev av 1425 19/3.

30 nov 1474 - SDHK-nr: 29850

Johan Gyntersson med sin hustru Märta Kristiersdotter säljer till Svarte Ture Jönsson, lagman i Västergötland, 5 örtugland jord i Valsta i Vårdinge socken i Öcknebo härad, vilken jord Märta fått i morgongåva av sin förste man, Matts Kyrning.

7 sep 1476 - SDHK-nr: 30126

Johan Gyntersson pantsätter till Ivar Olofsson sitt gods ”Bærista” i Kolbäcks socken i Västerås stift.

3 feb 1478 - Eskilstuna - SDHK-nr: 30363

Kristin Andersdotter, fordom Tord Björnssons i Balsta hustru, säljer och upplåter till Eskilstuna kloster ett öresland jord i Gredby i Eskilstuna sn i Österrekarne. Utfärdaren beseglar tillsammans med Johan ”ginther” (Gyntersson) och Jöns Nilsson.

6 jul 1527 - SDHK-nr: 38773

Margaretas i Gårdesta intyg ang. hennes testamente att hennes mormor, hustru Märta [Kristersdotter] var vid Eskilstuna kloster, tredje gången änka efter Johan Gyntersson etc.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Lybert BUKHORN 1325-1367
 a picture
Cecilia GYNTERSDOTTER 1335-1412
  
|||
a picture
Gynter BUKHORN 1365-1435
 a picture
... ...
|||
a picture
Johan BUKHORN 1423-1488