Märta Kristiernsdotter HJORTHORN
Märta Kristiernsdotter HJORTHORN

F Märta HJORTHORN

Sosa :189,271
(Märta KristiernsdotterHJORTHORN)


  • Born in 1422 - Flättna, Sankt Nicolai, Jönåkers härad, Södermanland
  • Deceased in 1505 - Flättna, Sankt Nicolai, Jönåkers härad, Södermanland,aged 83 years old
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

8 jan 1459 - SDHK-nr: 27352

Johan Gyntersson (Bukhorn) på sin hustru Märitas, Kristiern Esbjörnssons dotters, vägnar och Esbjörn Kristiernsson skiftar arv efter Kristiern Esbjörnsson, far till Märita och Esbjörn, varvid Johan Gyntersson erhåller Stora och Lilla Flättna samt Snäcketorp, Emtnäs och 6 öresland i Högtorp, allt i S:t Nikolai socken, Jönåkers härad.

1463 - SDHK-nr: 45191

Johan Gyntersson på sin hustru Märta Kristiernsdotters vägnar och Esbjörn Kristiernsson, hennes bror, skiftar arv efter deras mor Elin (Mattsdotter), Kristern Esbjörnssons hustru, i närvaro av Lasse Jönsson i Berga, Magnus Eriksson, Peter Stare, herr Matts i Dunker och herr Matts i Gryt. Esbjörn behåller huvudgården Nässelsta och Nässelsta kvarn, Käxle och norra Rösund, "Nåthuengh", "Klådobodha", 2 örtugar i Solberga (allt i Gryts socken), jord i Valla (i Bogsta socken), Skäve (i Överjärna socken), hela Högtorp (i S:t Nikolai socken), Snaggesta (i Forssa sn?); Mastad (? "Masastada") och *Esbjörnstorp i Östergötland; egendomen som ligger i Småland. Utfärdaren beseglar tillsammans med Lasse Jönsson, häradshövdingen Gregers Nilsson, Magnus Eriksson och Peter Stare.

1463 - SDHK-nr: 45192

Johan Gyntersson på sin hustru Märta Kristiernsdotters vägnar och Esbjörn Kristiernsson, hennes bror, skiftar arv efter deras mor Elin (Mattsdotter), Kristern Esbjörnssons hustru, och kommer överens om att de 8 örtugar som fattas Esbjörn ska han ha i Snaggesta (i Forssa sn?); därmed blir hela Snaggesta hans. Utfärdaren vidhänger sitt sigill och 'låser' det i huvudbrevet (SDHK nr 45191).

1 jan 1464 - Eskilstuna - SDHK-nr: 28239

Johan Gyntersson och hans hustru Märta Kristiernsdotter i Alnö, vilka erhållit broderskap i Eskilstuna kloster, ger dit Grenista, Ullavi, Hallestha och Herdeberga.

30 nov 1474 - SDHK-nr: 29850

Johan Gyntersson med sin hustru Märta Kristiersdotter säljer till Svarte Ture Jönsson, lagman i Västergötland, 5 örtugland jord i Valsta i Vårdinge socken i Öcknebo härad, vilken jord Märta fått i morgongåva av sin förste man, Matts Körning.

22 feb 1485 - Strängnäs - SDHK-nr: 31569

Mathias Köning (= Körning), kh i Vallby, säljer till bp Kort i Strängnäs 1/2 markland jord i Alby och ett halvt torp Sätra, som hans far Mattis Körning givit hans mor Märta Kristiernsdotter i morgongåva (före 1444 27/3), i Vårdinge sn i Öknebo hd, för 60 mark pgr Stockholms mynt.

27 jun 1488 - SDHK-nr: 32077

Märta Kristiernsdotter bortbyter med sin sons, kyrkoherden Matts Körnings i Vallby samtycke till sin måg Lasse Birgersson, på dottern Birgitta Johansdotters vägnar, Stora och Lilla Flättna, Snäcketorp och Emtnäs (S:t Nikolai sn, Jönåkers hd) mot Nordanå, Östfora och Kättböle m.m. i Järlåsa sn, Hagunda hd.

6 jul 1527 - SDHK-nr: 38773

Margaretas i Gårdesta intyg ang. hennes testamente att hennes mormor, hustru Märta [Kristersdotter] var vid Eskilstuna kloster, tredje gången änka efter Johan Gyntersson etc.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Esbjörn Djäkn HJORTHORN 1355-1414
 a picture
... ...
 a picture
Matts av HÅLBONÄS 1370-1403
 a picture
Katarina ERENGISLEDOTTER 1380-1425
||||


||
a picture
Kristiern HJORTHORN 1385-1458
 a picture
Elin av HÅLBONÄS 1398-1462
|||
a picture
Märta HJORTHORN 1422-1505