M Matts KÖRNING

(Matts MattssonKÖRNING)


  • Born in 1455 - Öknebo härad, Södermanland
  • Deceased in 1495,aged 40 years old
  • Kyrkoherde i Vallby

 Parents

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Matts KÖRNING 1400-1455On the side of Märta HJORTHORN 1422-1505

 Notes

Individual Note

Matts Körning, kyrkoherde i Vallby och Hammarby församl. i Strängnäs stift 1482–1488, som sannolikt var släktens siste man.

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

22 feb 1485 - Strängnäs - SDHK-nr: 31569

Mathias Köning (= Körning), kh i Vallby, säljer till bp Kort i Strängnäs 1/2 markland jord i Alby och ett halvt torp Sätra, som hans far Mattis Körning givit hans mor Märta Kristiernsdotter i morgongåva (före 1444 27/3), i Vårdinge sn i Öknebo hd, för 60 mark pgr Stockholms mynt.

27 jun 1488 - SDHK-nr: 32077

Märta Kristiernsdotter bortbyter med sin sons, kyrkoherden Matts Körnings i Vallby samtycke till sin måg Lasse Birgersson, på dottern Birgitta Johansdotters vägnar, Stora och Lilla Flättna, Snäcketorp och Emtnäs (S:t Nikolai sn, Jönåkers hd) mot Nordanå, Östfora och Kättböle m.m. i Järlåsa sn, Hagunda hd.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Peter KÖRNING 1375-1416
 a picture
Bengta STIERNA 1365-1420
 a picture
Kristiern HJORTHORN 1385-1458
 a picture
Elin av HÅLBONÄS 1398-1462
||||


||
Matts KÖRNING 1400-1455 a picture
Märta HJORTHORN 1422-1505
|||
Matts KÖRNING 1455-1495