Lars Nilsson BÖLJA
Lars Nilsson BÖLJA

M Lars BÖLJA

Sosa :378,536
(Lars NilssonBÖLJA)
 Bölja från Uppland


  • Born in 1380 - Lövsta, Frösunda, Seminghundra härad, Uppland
  • Deceased in 1443 - Lingshammar, Frösunda, Seminghundra härad, Uppland,aged 63 years old
  • Häradshövding i Vaksala 1410-1424
1 file available 1 file available

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Lars Nilsson d.ä., häradshövding i Vaksala 1410-1424 och 1443. Bodde först i Viggeby och sedermera i Lingshammar. Vapen: skölden delad av en (1410) men senare (1414) två sågskuror.

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

21 maj 1410 - Uppsala - SDHK-nr: 17490

Ragna i Viggeby avträder till Lars Nilsson i Lövsta jord i Viggeby i Danmarks sn i utbyte mot jord i Ålsta i Järfälla sn och mellangift i pengar.

1414 - SDHK-nr: 18323

Lars Nilsson i Viggeby, hh i Vaksala hd, utfärdar fastebrev på jord i Eke i Vaksala sn, som Peter ”Rampn” försålt till äbp Jöns i Uppsala.Brevtext:

Allom thøm thettha breff høra æller see kwngør jak Laurens Nichilsson i Wigby, hærinzhøffdinghe i Waxalda hundhare, ath arom æpter Gudz byrd m°cd° xiiij, annari tingxdaghin næst æpter sancte Walburgis dagh, war ærlekin man Lasse Laurenson i Heslaby oppa Waxalda tingh aa retthom tingxstad oc dagh oc fastadhe oc opleeth meth allom landz laghom werdhogom fadher oc herra biscop Jønis, meth Gudz nadh ærkebiscop i Vpsalom, x ørthoghlandh jord liggiande i Eke i Waxalda sokn ok hundare, meth allom tillaghom the for:de jord aff aller tillighat hawir, aa Pether Ra[m]pns wæghna til æwerdeliko ægho. Thy hemoldadhe iak oc fastadhe forscrepfna wærdoghom fadher oc ærkebiscop Jønis i Vpsalom the for:da x ørtoghland jord i æwerdelika tidh, hwilkin jord laglika hawer standit opbudith ok ænkthe byrdha budh ær ther tilbudith; forthy at swa war tha næmpdhe jak ther oppa, æpter thy som landz lagh sæghia, xij fasta, som hær æpther næmpnas, Stafan i Nyabi, Andris i Nyabi, Pether i Engebi, Pether i Ekeby, Ingwar i Medhilbi, Magnus i Mirabi, Andris Jonson i Slauistom, Ingemar i Thyoxta, Laurenz i Sjolsta(?), Ragwaster i Jæderom, Jacopir i Slauistom oc Olaff i Enestadhom; widherwarumæn: Eriker i Plininge oc Mattis Andrisson. Til mere wisso oc stadfestilse tessins breffs hengher jak mith incigle fore thettha breff. Thettha war giort oc screffwad arom oc retthom tingxstad oc dagh, som førra ær sakth.

2 feb 1424 - Hammarby - SDHK-nr: 20182

Bengt Johansson och hans hustru Kristin Larsdotter säljer till Erik Nilsson i Väsby 10 öresland jord i Bärby i Ramsta socken i Hagunda härad med ängsfjäll om 12 lass hö och alla tillagor för 100 mark svenska penningar. Utfärdaren Bengt Johansson och hans hustru Kristin Larsdotter ber Lars Nilsson i Lingshammar och Tomas Andersson att besegla tillsammans med Bengt.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview