F Märta BÖLJA

(Märta TomasdotterBÖLJA)
 Bölja från Uppland


  • Born in 1476 - Lingshammar, Frösunda, Seminghundra härad, Uppland
  • Deceased in 1545 - Seglinge, Almunge, Närdinghundra härad, Uppland,aged 69 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

1509 - SDHK-nr: 36361

Märeta Tomasdotter, Erik Knutssons änka, anhåller hos abbedissan Karin i Skokloster om att ännu en tid få behålla det gods hon bytte med den förra abbedissan, då mäster Olof var syssloman. Hon har just detta år börjat bruka jorden och vill också först höra ”hwadh thet blyffuer tiil om ffredhen”.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Nils BÖLJA 1415-1475
 a picture
Märta ULFSTAND av ÅRBY 1430-1490
 a picture
Johan BUKHORN 1423-1488
 a picture
Märta HJORTHORN 1422-1505
||||


||
a picture
Tomas BÖLJA 1450-1510
 a picture
Elseby BUKHORN 1458-1504
|||
Märta BÖLJA 1476-1545