M Lars BÖLJA

(Lars NilssonBÖLJA)
 Bölja från Uppland


  • Born in 1448 - Lingshammar, Frösunda, Seminghundra härad, Uppland
  • Deceased in 1510 - Kumla, Övertjurbo härad, Västmanland,aged 62 years old
  • Häradshövding i Tjurbo

 Parents

 Siblings

 Notes

Individual Note

Lars Nilsson d.y. först nämndeman 1469 och senare häradshövding i Tjurbo hd (Vml.) 1482-1492, bodde i Vad i Kila sn, senare flyttat till Kumla sn inom häradet. Gift trol. med en dotter till Engelbrekt Johansson i Berga (Svedvi sn i dåvarande Tuhundra hd, senare överfört till Snevringe hd, Vml.), som förde en lilja i sitt vapen och omtalas i urkunder 1447-1458.

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

7 maj 1489 - Kumla socken - SDHK-nr: 32227

Lars Nilsson (Bölja) i Vad, häradsdomh. i Tjurbo på herr Sten Stures vägnar, ger fasta vid jordaskifte, då Olof Tomasson i Hammarby i Mörklinta socken upplät 8 örtugland i Kanikbo, 1/2 öresl. i Norboda, ”utom Presta Norboda”, till Nils Jonsson i Kanikbo med ett änge ”Hiortmuhr”, en teg i Almyra, en teg i Vigelsbo myra, ett änge ”Bodeng” och ett slätt kärr längst i norr.

7 maj 1489 - Kumla socken - SDHK-nr: 32228

Lars Nilsson (Bölja) i Vad, häradsdomh. i Tjurbo på herr Sten Stures vägnar, ger fasta vid jordaskifte, då Nils i Kanikbo upplät 4 penningland och 8 örtugland i Hammarby (Möklinta sn) till Olof Tomasson: flera ängar och 2 tegar i Almyra. 12 fastar uppräknas.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Lars BÖLJA 1380-1443
 a picture
Birgitta JOHANSDOTTER 1390-1455
 a picture
Tomas ULFSTAND av ÅRBY 1390-1435
 a picture
Karin ... 1410-1465
||||


||
a picture
Nils BÖLJA 1415-1475
 a picture
Märta ULFSTAND av ÅRBY 1430-1490
|||
Lars BÖLJA 1448-1510