M Evert HORN af MARIENBORG

(Evert GustafssonHORN af MARIENBORG)


  • Born 20 March 1640 - Stettin, Polen
  • Deceased 25 December 1687 - Nordvik,aged 47 years old
  • Buried - Åbo domkyrka, Finland
  • Överste - Friherrliga ätten Horn af Marienborg nr 21

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Evert Gustafsson, friherre till Marienburg, herre till Klackeborg och Järstad, båda i Järstads socken Östergötlands län, Nordvik (nu Noor) i Bro socken Stockholms län samt Tygstad och Sonnäs.

Student i Åbo 1651 och Uppsala 1657-08-11. Överstelöjtnant vid Västmanlands infanteriregemente 1668-08-26. Överste för Västerbottens regemente 1676-06-19. Kommendant i Halmstad 1677-09-14–s. å. 26/10. Överste för Södermanlands regemente 1683-08-09.

'Han hade 1680 rättegång med sin faders kusin om förmånsrätt till friherrskapet Marienborg, vilket kort därefter reducerades till kronan. Hans och hans frus namn och vapen stå på Järstads större klocka.'

Jordfäst 1689-03-03 i Jakobs kyrka i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Hornska gravkoret i Åbo domkyrka.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Evert HORN af KANCKAS 1585-1615 Margareta FINCKE 1580-1647 Stellan MÖRNER 1575-1645 Maria von der GRÜNAU 1585-1634
||||


||
Gustaf HORN af MARIENBORG 1614-1666 Maria MÖRNER 1619-1643
|||
Evert HORN af MARIENBORG 1640-1687