• Born in 1583
  • Deceased September 17, 1652 (Tuesday),aged 69 years old
  • Buried September 21, 1652 (Saturday) - Leiden, Pieterskerk
  • Boekverkoper en drukker te Leiden

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


fact - functie : academiedrukker universiteit Leiden [1626-1652](Source: W. Otterspeer, De Leidse universiteit, 1575-1672 (2000) / H. de Custer (1760) folio 4)

_SORTCHILD:
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)

ELSEVIER (Bonaventura), zesde zoon van Lodewijk (1) en Mayke Duverdyn, geb. te Leiden in 1583, daar overl. 17 Sept. 1652, en op den 21en in de St. Pieterskerk begraven. Waarschijnlijk had hij als peet Bonaventura Vulcanius of de Smedt, van Brugge, hoogleeraar in het Grieksch aan de universiteit. Reeds jong werd hij in den boekhandel opgenomen. Na den dood van Lodewijk Elsevier, zetten Matthijs en Bonaventura de zaken van hun vader voort. De laatste liet zich op 21 Febr. 1618 als student aan de universiteit inschrijven. Als adres op hun uitgaven staat: Ex officina Elseviriana. Matthijs droeg op 3 Sept. 1622 zijn deel in de zaken over aan zijn zoon Abraham. De samenwerking van Bonav. met Abraham heeft 30 jaar geduurd en in deze periode hebben zij roem en succes geoogst en den naam van de Elseviers als drukkers en uitgevers onsterfelijk gemaakt. Op 24 Dec. 1625 namen zij de drukkerij van Isaac over. Zij verzochten toen, als opvolgers van hun neef en broeder tot academiedrukkers benoemd te worden, wat hun op 9 Mei 1626 toegestaan werd. Hun wedde, die eerst ƒ 100 bedroeg, was 9 Febr. 1628 verhoogd tot ƒ 200, en werd in 1631 op ƒ 300 gebracht. Op 8 Febr. 1650 besloten Curatoren tot afschaffing van dit tractement. Naar aanleiding van hun bezwaren tegen dit besluit, werd deze zaak herhaalde malen door Curatoren besproken. (Toch werd dit salaris van ƒ 300 op 26 Aug. 1653 voor de nieuw benoemde academiedrukkers Jan en Daniël E. weer vastgesteld.) De eerste werken die Bon. en Abr. drukten waren reeds beter verzorgd, dan die van hun voorganger, en steeds streefden zij er naar de uitvoering van hun uitgaven te verfraaien. Vijf van hun correctoren zijn bekend, o.a.: Eusebius Meisnerus, voor de correctie van werken in de oostersche talen, en Simon Moynet voor de drukken in de fransche taal. Bij de keuze van hun uitgaven was Daniël Heinsius hun adviseur.
Bonaventura was 22 Aug. 1625 gehuwd met Sarah van Ceulen, dochter van Daniël van Ceulen, meer bekend als Colonius (dl. IV, kol. 446, Dan. C. 1); zij overl. in Mrt. 1647. Uit dit huwelijk zijn 2 zoons en 4 dochters geboren. De oudste zoon Daniël volgt.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).

Hoogeveen

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Hans van LEUVEN genoemd HELSCHEVIER(S) ca 1505- sosa ? ?  
|||
sosa Louis_(I) Lodewijk ELSEVIER ca 1547-1617 Mayke (Marie) DUVERDYN (DU VERDIN) ca 1544-1613
|||
Bonaventura ELSEVIER 1583-1652