• Born about 1575 - Douai
 • Deceased in 1617 - Utrecht,aged about 42 years old
 • Boekverkoper te Utrecht

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


_INQUVAR1:

_INQUVAR1CAT: Bron geb datum & plaats

_INQUVAR2:

_INQUVAR2CAT: Bron huw. datum *)

_INQUVAR3:

_INQUVAR3CAT: Bron ovl. datum & plaats

_PRIVACY:

 • ) niet Rammelman, Pieters of De Custer
  Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)


  ELSEVIER (Joost), vierde zoon van Lodewijk E. (1), geb. te Douai in 1575 of 1576. Den 14en Febr. 1590 liet hij zich als student in de letteren aan de universiteit te Leiden inschrijven. Op 26 Aug. 1598 trad hij in het huwelijk met Margaretha van der Woert, uit Utrecht. Ongetwijfeld woonde hij toen reeds te Utrecht, toch wordt hij, als boekhandelaar, in documenten, berustende in het oud-archief aldaar, voor het eerst in 1600 genoemd. In 1602 ontving hij het stadspoorterrecht. In de jaren 1602-1606 werden hem door den magistraat leveranties opgedragen, na 1606 komt de naam van hem of zijn weduwe niet meer in de kameraarsrekeningen voor. Toch was hij in April 1616, dus een half jaar voor zijn dood, nog als boekverkooper werkzaam. Elsevier overl. in Nov. 1616 en werd den 28sten in de Buurkerk begraven. Zijn weduwe stierf in 1657. De oudste zoon, Lodewijk (3), was van 1638-70 als boekverkooper, drukker en uitgever te Amsterdam gevestigd, waarvan de laatste 15 jaren in samenwerking met zijn neef Daniël.
  Zie: G.A. Evers, Joost Elsevier te Utrecht in Het Boek, dl. V (1916), 311, en de literatuur bij Elsevier (geslacht).

  Hoogeveen

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Hans van LEUVEN genoemd HELSCHEVIER(S) ca 1505- sosa ? ?  
|||
sosa Louis_(I) Lodewijk ELSEVIER ca 1547-1617 Mayke (Marie) DUVERDYN (DU VERDIN) ca 1544-1613
|||
Joost ELSEVIER ca 1575-1617