M Louis_(II) ELSEVIER Louis

(Louis_(II)ELSEVIER)


  • Born about 1567 - Antwerpen
  • Deceased in 1621,aged about 54 years old
  • Boekverkoper te 's-Gravenhage

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)

ELSEVIER (Lodewijk) (2), tweede zoon van Lodewijk E. (1), geb. te Antwerpen omstreeks 1566. Na zijn huwelijk met Wilhelmina Cornelis van Leiden vestigde hij zich in den Haag. Hij opende daar een boekhandel en huurde voor dit doel een winkeltje op het Binnenhof in de Groote zaal (de Ridderzaal). In 1598 nam hij gedurende 3 maanden het ambt van pedel waar in de plaats van zijns vaders ambtgenoot P. Bailly, die tijdelijk geschorst was. In het volgende jaar keerde hij naar den Haag terug en verbleef daar tot aan zijn dood. Zijn boekhandel schijnt in hoofdzaak een filiaal van de zaak te Leiden te zijn geweest. Het getal uitgaven dat hij voor eigen rekening heeft uitgegeven en waarop zijn naam als uitgever voorkomt is zeer gering. Volgens een brief van 10 Juni 1620 van Hier. Isbrandus, uit Groningen, aan Meursius, leefde Lodewijk Elsevier nog op dien datum. Volgens de registers van de St. Pieterskerk te Leiden heeft Jacob Elsevier zich in Oct. 1621 in den Haag gevestigd als boekhandelaar. Hieruit zou men de gevolgtrekking kunnen maken, dat Louis in dien tijd gestorven is.
Uit zijn huwelijk met Wilhelmina Cornelisdr. van Leiden zijn 2 kinderen geboren: Cornelis, die zonder nakomelingen in 1619 overl., en Margaretha, die in 1662 nog in den Haag woonde als weduwe van zekeren Jacob van Egum.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht); ook Kossmann, Binnenhof (1932), reg. i.v.

Hoogeveen

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Hans van LEUVEN genoemd HELSCHEVIER(S) ca 1505- sosa ? ?  
|||
sosa Louis_(I) Lodewijk ELSEVIER ca 1547-1617 Mayke (Marie) DUVERDYN (DU VERDIN) ca 1544-1613
|||
Louis_(II) Louis ELSEVIER ca 1567-1621