M Matthijs ELSEVIER Matthieu

(MatthijsELSEVIER)


  • Born about 1565 - Antwerpen
  • Deceased December 6, 1640 (Thursday) - Leiden,aged about 75 years old
  • Buried December 10, 1640 (Monday) - Leiden
  • Boekverkoper te Leiden

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


fact - functie : 2e pedel universiteit Leiden [1607-1616](Source: W. Otterspeer, De Leidse universiteit, 1575-1672 (2000))

fact: functie[1617-1640](Source: W. Otterspeer, De Leidse universiteit, 1575-1672 (2000) / NA 39 (1941))
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)


ELSEVIER (Matthijs of Mathias), oudste zoon van Lodewijk (1) en Mayke Duverdyn, geb. te Antwerpen 1565, overl. te Leiden 6 Dec. 1640. In 1580 kwam hij met zijn ouders te Leiden. Op 5 Aug. 1594, drie dagen voor zijn vader, ontving hij het poortersrecht. Na het overlijden van den pedel, Augustijn Waersegger, werd hij 13 Nov. 1607 tot pedel benoemd, en eenige dagen later beëedigd. Als gevolg van den brand, die in 1616 een gedeelte van het gebouw der universiteit verwoestte en die door zijn onachtzaamheid ontstaan was, werd hij uit zijn ambt ontslagen. Toen zijn vader in 1617 overl. was, werd hij opnieuw benoemd. Met het oog op zijn leeftijd, verkreeg hij in 1636 toestemming om zich in zijn werkzaamheden te doen bijstaan door zijn schoonzoon, Pieter Caron. Na den dood van Lodewijk E. (1) zette hij met zijn jongsten broeder Bonaventura den boekhandel te Leiden voort. De namen van Matthijs en Bonaventura E. komen slechts op twee in 1618 verschenen werken van Stevin voor: La Castramétation en Nouvelle manière de fortification par escluses. Op al hun overige uitgaven staat vermeld: Ex officina Elzeviriana. Bij acte, verleden 3 Sept. 1622, stond Matthijs zijn aandeel in de firma af aan zijn oudsten zoon Abraham (1), voor een som van 11.217 gulden, waarvan 4217 gulden dadelijk betaald werden, en 7000 gulden in jaarlijksche termijnen van 1200 gulden.
Wanneer men aanneemt dat hij bij zijn 1e huwelijk 25 jaar oud was, zou hij in 1565 geboren zijn en dus den leeftijd van 75 jaar bereikt hebben. Matthijs was 9 Jan. 1591 gehuwd met Barbara Lopes, uit welk huwelijk 5 kinderen geboren zijn, waarvan 3 zoons: Abraham (1), Isaäc en Jacob. Na het overlijden van Barbara Lopes in 1624, is hij op 10 Nov. 1624 getrouwd met Maria Ludolph van Ceulen te Delft, die in Maart 1626 stierf en 17 Maart in de St. Pieterskerk begraven werd. Uit dit huwelijk werd 27 Febr. 1626 nog een zoon geboren die op 10 Maart overleed. Hij hertrouwde 7 Juli 1626 met Elisabeth Jans, die in Juli 1639 overleed.
Voor literatuur zie: Elsevier (geslacht).

Hoogeveen
Linked to: Pieter ELSEVIER (1628-1644), baptize

-- GEDCOM (INDI) --1 EVEN2 _QUAY1

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Hans van LEUVEN genoemd HELSCHEVIER(S) ca 1505- sosa ? ?  
|||
sosa Louis_(I) Lodewijk ELSEVIER ca 1547-1617 Mayke (Marie) DUVERDYN (DU VERDIN) ca 1544-1613
|||
Matthijs Matthieu ELSEVIER ca 1565-1640