• Born about 1544 - Luik
  • Deceased in 1613,aged about 69 years old
  • Buried December 3, 1613 (Tuesday) - Leiden

 Spouses and children

 Family Note

Marriage with Louis_(I) ELSEVIER

Hartman de Custer vermeld op folio 1a:

"De Eerste welke van dit Geslagt, aen mij is bekent geworden, is Louis Elsevier. die tot zijn vrouw hadde Maeijke Duverdijn, zijnde een adelijke juffrouw uit Luijk, van waer hij, om de Religie, in 't jaer 1550, is komen vlugten, zij hebben ook na gelaten, so veel als ik heb konnen na speuren 8 kinderen te sien hier agter volgende op foliis 2 en 3. Sij hebben sig in 't Jaer 1550 neder geslagen te Leijden."

De Custer kent hen (Louis en Mayke) dus acht kinderen toe (folio’s 2 en 3): Matthijs, Gilles, Maeijke, Arnoldus, Elisabeth, Hester, Janneken en Joost.

Volgens De Reume (1847, blz. 10) is Janneken (folio 3, no 7, Jeanne, geb Leuven, tr 1600 Michiel Chimaer) geen dochter van Louis (I), maar van zijn broer Nicolas en Catherine van Opstal.

Daarnaast noemt Alfons Willems (1908) ook een zoon Louis (II) en noemen zowel Alphonse Willems (1880) als Rammelman Elsevier (1845) Bonaventura als hun zoon (waar De Custer hem noemt als zoon van Matthijs) en tot slot noemt A. de Reume (1847) ook nog een zoon Adriaan.

Daarmee lijkt het waarschijnlijk dat Louis (I) en Mayke Duyverdyn tien kinderen hadden, maar anders dan De Custer aangeeft zijn dat dan: Matthijs, Louis (II), Gilles, Joost, Arnout, Maeyke, Elisabeth, Bonaventura, Hester en Adriaan (dus niet Janneken en wel Louis, Bonaventura en Adriaan).

 Sources

  • Spouse: A. Willems (1908)
  • Burial: A. de Reume (1847) p8 / W.J.C. Rammelman Elsevier (1845) p6 / NA 39 (1941)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview