Informationsmeldung für Besucher

close

 

 

Wëllkomm - Wann Dir feststellt, dass Dir iergendwéi Famill kënnt sinn, fäert net mech ze kontaktéieren ! An e Feeler kann sech ageschlach hunn, Merci wann Dir mech drop opmierksam maacht!  --  Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter si vous trouvez un cousinage ! Une erreur aurait pu se glisser, merci de me la signaler !   

 

 

 

 

 

 

 

 Kauffmann


1.
<<
oTherese 1909
oJustine 1910 &Pierre Georges 1909-1944
...
oJosephine 1912
oJoseph 1913-1980
oAlbert 1914
oRemy (Remigius) 1915-1945
2.
oMaria &Nicolas Molitor
...
3.
<<
oFranz 1863-1934 &1894Anna Wiltzius 1862-1937
oVictor Edouard 1894-1895
oMaria Magdalena 1896
oAnna 1898- &1920Nicolas Rausch 1887-1959
oCatharina 1865
oTheresia 1867-1919
oRosine 1872-1951 &1906Prosper Reuter 1875-1949
...
oMaria 1874-1951 &1902Nicolas Timmer (Thimmer) 1867
...
oCaecilia 1876 &1904Johann Peter Scholer 1861

 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content