Message to visitors

close

Deze gegevens zijn afkomstig van de verzameling doodsprentjesvan Esther Van Wesemael en vormen geen stamboom op zichzelf. Waarmogelijk zijn de gegevens van verschillende prentjes wel met elkaarverbonden.

Ik publiceer deze gegevens alleen als hulp voor anderegenealogen.


Enkel van de personen waarbij er datums vermeld zijn bezitten weeen doodsprentje en kan je een copy op eenvoudig verzoekverkrijgen.