Jesus

  • Ussia Cubas 1879-1939, son of Luis "I Marquã©S Aldama" Ussia Aldama and Marã­A Cecilia Cubas Erice González Montes y de Urquijo, married to Juana Oteyza Loma