• Born about 1650 - Nyåker, Bjurholm, Nordmaling parish, Västerbottens län, Sweden
  • Deceased about 1718 - Agnäs, Bjurholm, Västerbotten, Sweden,aged about 68 years old
  • Buried 6 January 1750 - Nordmalings kg, Nordmaling, Västerbottens län, Sweden

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

<p>DÖDSRUNA:</p><p>Änkan Elisabeth Mattsdotter från Wånsjö, född i Nestvattnet i Gudmundrå. Varit gift med bonden. Matts Hindersson i Armsjö, vilket hennes fader Matts Hindriksson först opptagit och bebott, och haft 14barn, 12 söner och 2 döttrar. Legat 4 år till sängs och under den tiden ej begiärt den Heliga Natvarden. Begravd den 6 Januari. 88 år gammal.

AGN1697,30/10,¿2:

I saken mellan Nils Johansson i Agnäset kärande, och hustru Elisabet i Bierten för sig och sin man,Mats Hindersson svarande, angående avhindran ifrån tillträde till Torpet Bierten av Rot och Stubbe,det han och fått begynt skatta till Cronan för 6 seland När åldern (Jacob Larssons ålder?) tilltager och han ser sig ingen hjälp av barnen hava, upplåter hanhalva Torpet till Mats Hindersson ifrån Armsjön, hustru Lisabetas Man, emot 61 daler kmt. som han erkänner sig till honom skyldig, men året efter säljer hela Torpet till Nils Johansson för 100 daler kmt. varav Mats Hindersson skulle njuta sin betalning, Jacob Larsson själv det övriga, såsom han och 3 Rdaler skall uppburit av Nils Johansson, varpå Jacob Larsson (dödde) bort, och som Nils Johansson förmärkte att Mats Hindersson ifrån Armsiön och Erik Johansson ifrån Baggård ville avhindra honom ifrån Torpets tillträdande på ingångna köpmed Jocob Larsson, så uppgiver han Torpet för Crone hos Välbemälde Hr. Landshövdingen och emot löftebegär få det emottaga, vinner så tillstånd och order till Bef.mannen av den 10 November 1696 att varda inrymd på Bierten såsom Cronohemman, därhos Befallnings mannens order av den 5 Dec. 1696 till Ländsman att han honom förmedels Syn och värdering inställa skulle. Emellertid håller Nils Johansson ensidiga avtal med Mats Hindersson och Erik Johansson, så att han lovar Erik Johansson få bo på halvaTorpet med sig, och Mats Hindersson att över sommaren där förbliva jämte honom. Men när Nils Johansson nu förlidne Valborgsmässe med sitt bod skulle inflytta, ville varken Mats Hindersson eller ErikJohansson husen för honom utrymma, då Nils Johansson själv stiger till Mats Hinderssons fähus och bryter låset ifrån dörren att utdraga hans boskap och införa sin i detsamma. Mats Hinderssons hustru Lisabet och Nils Johanssons kommo i slagsmål med varandra, varpå Nils Johansson avrest och sig i Agnäset nedsatt. Nu klagar Nils Johansson att han våldsammeligen avdriven är, och påstår plikt, samt Torpet varda honom inrymt såsom Crone. Varemot hustru Lisbetha förebär sitt köp med Jacob Larsson ochavtal med Nils Johansson samt Laga försvar att njuta betalning för sin fordran innan hon avträder, vilket allt Rätten överlagt och;

1/. Som det befanns att Nils Johansson egenvilligt procederat, i ty han själv velat sig inrymma emot undfången order till Ländsman att torpet honom tillsynas skulle, så prövar Rätte honom intet fog ha att klaga över någon våldsamhet.

2/. Anbelangande själva Torpet och dess besittning; Så ehuruväl Bierten är ett Stubbrätts hemman varav förste inrättaren Jacob Larsson intet kunnat vräkas utan vedergällning för nedlagt arbete i följe av det 29 och 31 Capitlet Byggninga Balken ll. den han velat sig tillaccordera, först av Mats Hindersson, sedan av Nils Johansson, och Mats Hindersson därför vill vara närmare till besittningen dethan förr på sitt köp är inkommen. Likväl medan sådana hemman intet må försäljas utan Jordägarnas samtycke, Nils Johansson på sin ingångna köp med Jacob Larsson vunnit Välbemälde Hr. Landshövdingens tillstånd att få köpet tillträda. Ty skattar Rätten honom framför Mats Hindersson härtill befogad somefter Syn och Värdering kan njuta utlösen.

( Nils Johansson från Björna, se Själevad 1700-02-27 ¿ 20.)

 Sources

  • Individual:
    - Geni World Family Tree
    - FamilySearch släktträd - Brita Mårtensdotter<br>Kön: Kvinna<br>Födelse: Ungefär 1650 - Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten, Sweden<br>Vigsel: Ungefär 1672 - Nordmaling, Västerbotten, Sweden<br>Vigsel: Ungefär 1679 - Västerbotten, Sweden<br>Vigsel: Ungefär 1687 - Västerbotten, Sweden<br>Hemvist: Agnäs, Nordmaling<br>Död: Ungefär 1718 - Agnäs, Bjurholm, Västerbotten, Sweden<br>Föräldrar: Mårten Nilsson, Rågerd Nilsson (född Hermansdotter)<br>Makar: Mats Mattsson, Mats Pålsson, Östen Eriksson Sundman<br>Barn: Anna Ängerman (född Matsdotter), Per Mattsson, Lars Mattsson<br>Syskon: Anders Mårtensson, Katarina "Karin" Eriksson Blyg (född Mårtensdotter), Herman Mårtensson, Nills Martensson, Per Mårtensson, Katarina (Karin) Eriksson Blyg (född Mårtensdotter)<br>Denna person verkar ha dubblerade släktingar. Visa det på Family Search för att se den fullständiga informationen. - Record - 40001:805651323:

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Henrik Lange Jonsson ca 1590-1648 sosa Elsa ?  sosa Lars Hansson ca 1590- sosa ? ?
||||


||
sosa Matts Henriksson Hindersson DÄ ca 1610-1697 sosa Helena Larsdotter 1635-1718
|||
Brita Mårtensdotter ca 1650-ca 1718