309 last names (872 individuals)

"?ABCDEFGHIJKLMNPQRSTVWbfl

Full list: