• Born 13 July 1845 - Danstedgaard, Danmark
  • Deceased 24 August 1914 - Trelleborg (M),aged 69 years old
  • Buried - Trelleborg (M)
  • Godsägare

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Source: Sweden, Select Baptisms, 1611-1920 - Ancestry.com - 1,60361::01,60361::458252
Source: Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 - Ancestry.com - 1,2765::01,2765::1069722
Source: Sweden, Selected Indexed Death Records, 1899-1941 - Ancestry.com - 1,60492::01,60492::4584576
Source: Sweden, Select Burials, 1649-1920 - Ancestry.com - 1,60362::01,60362::371005
Source: Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 - Ancestry.com - 1,2262::0Swedish Church Records Archive; Johanneshov, Sweden; Sweden, Indexed Birth Records, 1880-1920; GID Number: 100012.143.14800; Roll/Fiche Number: SC-783; Volume: :717; Year Range: 18811,2262::155620588
En attest intygar att Einar blev konfimerad i Garnisions kyrkan 'e5r 1860 den andra s'f6ndagen efter p'e5sk. I egenskap av officersfamilj tillh'f6rde de uppenbart Garnisionsf'f6rsamlingen i K'f6penhamn. Han blev student 1864 och avlade statsvetenskaplig kandidatexamen vid K'f6penhamnsuniversitet 1868. Einar k'f6pte i b'f6rjan av 1870 talet Virestadg'e5rden i B'f6sarp sn och brukade den i arton'e5r. Till Virestadg'e5rden h'f6rde 140 tld och hade ett taxv'e4rdep'e5 86.400 kr. 'c5r 1878 blev Einar svensk medborgare. Sedan 1893 var Einar syssloman p'e5 d'e5varande lasarett samt m'e5ng'e5rig ledamot i styrelsena f'f6r Trelleborgs Bryggeri AB och Trelleborgs Gummi AB f'f6r att n'e4mna de m'e5nga bolag samt verk och inr'e4ttningar, som Einar varit och verkat i.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}