• Born 4 April 1881 - Bösarp (M)
 • Baptized 27 April 1881 - Bösarps, Malmöhus, Sweden
 • Deceased 23 June 1957 - Norrköping (E),aged 76 years old
 • Buried 28 June 1957 - Svedala (M)
 • Borgmästare

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Carl Einar REVENTBERG 1845-1914

 Notes

Individual Note

Source: Sweden, Select Baptisms, 1611-1920 - Ancestry.com - 1,60361::01,60361::458251
Source: Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 - Ancestry.com - 1,2262::0Swedish Church Records Archive; Johanneshov, Sweden; Sweden, Indexed Birth Records, 1880-1920; GID Number: 100012.143.14800; Roll/Fiche Number: SC-783; Volume: :717; Year Range: 18811,2262::5620588
Source: Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 - Ancestry.com - 1,2765::01,2765::3636964

Efter Carl Johans studentexamen i Lund och hovrättsexamen 1905 började han sin juristbana som e. o notarie vid magistraten i Norrköping. År 1915 blev han andre assessor, år 1923 rådman och år 1941 borgmästare efter G. A Björkman. 1947 frånträdde han borgmästarämbetet och hyllades då varmt för in länga domaregärning, osm i allt hade kännetecknats av oväld och samvetsgrannhet.Borgmästare Reventberg innehade under en lång följd av år nyckleposter i Norrköpings kommunaala liv. Han var sålunda i 25 ledamot av drätselkammaren, därav 17 år som ordförande efter att tidigare i flera år ha varit ordförande i dåvarande andra avdelningen. Han var vidare verksam inom ett flertal andra kommunala styrelser, bl a som ledamot av lokalstyrelsen för läroverket, ordf. i styrelsen för barnhemmet Betinia, i styrelsen för föreningen Gamla Norrköping, i styrelsen för rättshjälpsanstalten somt ordf. i direktionen för Kolmårdssanatoriet. Han var under många år ledamot av S:t Olai kyrkoråd och v. ordf idess kyrkostämma. Hans saknades sällan vid församlingens högmässogudtjänster. Vidare var han tidigare ordförande i styrelsen för Norrköpings sparbank och i Östergötlands sparbanksförening.

Han var under många år ordförande i Skånska gillet i Norrköping och alltjämt ordförande i Norrköpings sångareförbund. Sitt sista offentliga framträdande gjorde han just i egenskap av sångordförande vid svensk amerikanska veterankörens besök i Norrköping den 2 juni, då han på Norrköpingssångarnas vägnar hyllade de långväga gästerna. Reventberg gjorde vidare en stor insats för Färgaregården, i vars styrelse han var ordförande till 1956, då han efterträddes av brogmästare Lutterman. Han var en av stiftarna av Norrköpings rotaryklobb och hedersledamot i bl. a Östgöta nation i Lund.Reventberg var styrelseordförande i industribolag i Skåne, t ex. AB Johan Kock i Trellerborg, Trelleborgs Bryggeri AB det också i Trelleborg, samt vice ordförande i Trelleborgs Gummifabriks AB.
Andra utmärelser som Reventberg erhöll kan nämnas att ha blev Riddare av Kungliga Nordstjärneorden.

 Sources

 • Birth:
  - Note Födelseboken Bösarp 1860-1897
  - Sweden, Select Baptisms, 1611-1920 - Ancestry.com - 1,60361::0 - 1,60361::458251
  - Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 - Ancestry.com - 1,2262::0 - Swedish Church Records Archive; Johanneshov, Sweden; Sweden, Indexed Birth Records, 1880-1920; GID Number: 100012.143.14800; Roll/Fiche Number: SC-783; Volume: :717; Year Range: 1881 - 1,2262::5620588
  - Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 - Ancestry.com - 1,2765::0 - 1,2765::3636964
 • Baptism: Sweden, Select Baptisms, 1611-1920 - Ancestry.com - 1,60361::0 - 1,60361::458251
 • Spouse: Note Emmy Reventberg Halvorsen
 • Death: Note Norrköpings Tidningar 24/6 1957
 • Burial: Note Släktanteckningar

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Carl Christian Heinrich August REVENTBERG 1819-1857 Ida Jeanette RASMUSSEN 1821-1875 Johan Aron Henrik KOCK 1832-1882 Augusta Josefina KOCKUM 1833-1907
||||


||
Carl Einar REVENTBERG 1845-1914 Anna Carolina Augusta KOCK 1858-1881
|||
Carl Johan REVENTBERG 1881-1957