LESSI


 • Angela ?1874-, daughter of Pietro (Pedro) and Maria De Simon.
 • Antonio Giovanni ?1879-, son of Pietro (Pedro) and Maria De Simon.
 • Antonio Leonardo ?1883-?1947, son of Pietro (Pedro) and Maria De Simon.
 • sosa Ângela Maria ?1911-, daughter of Eugenio Tiziano and Maria Margherita (Margarida) ROTTA, married to Thomáz LARRUBIA.
 • Ettore ?1911-, son of Eugenio Tiziano and Maria Margherita (Margarida) ROTTA.
 • sosa Eugenio Tiziano 1881-, son of Pietro (Pedro) and Maria De Simon, married to Maria Margherita (Margarida) ROTTA in 1907.
 • Giovanni (Joao) ?1885-?1955, son of Pietro (Pedro) and Maria De Simon.
 • Ida ?1891-?1978, daughter of Pietro (Pedro) and Maria De Simon.
 • José ?1889-?1957, son of Pietro (Pedro) and Maria De Simon.
 • José ?1912, son of Eugenio Tiziano and Maria Margherita (Margarida) ROTTA.
 • Maria Angela ?1876-, daughter of Pietro (Pedro) and Maria De Simon.
 • Pedro Lessi 1914 ?1914, son of Eugenio Tiziano and Maria Margherita (Margarida) ROTTA.
 • sosa Pietro (Pedro) ?1848-?1907, married to Maria De Simon.