• Born in 1672 - Hendrik Ido Ambacht (ZH)
  • Baptized 13 March 1672 - Hendrik Ido Ambacht (ZH)
  • Deceased - Oud Beijerland (ZH),aged 50 years old
  • Buried 1 June 1722 - Oud Beijerland (ZH), kerk
  • Boer, Schepen

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

ARIEN ARIENSZ. (ARENTSZ.) BAES geseyt SWAEN alias VAN DER SWAEN, ged. Hendrik Ido Ambacht (vanwege betere bereikbaarheid in de wintermaanden, opgetekend te Ridderkerk), 13 maart 1672 (get. Aeltje Nijsen, Lijntje Nijsen), jonge man van Ridderkerk, wonende (onder) Oud- Beijerland (1692), boer te Oud-Beijerland, schepen van Oud- Beijerland (1704-1707,1717-1719), begr. Oud-Beijerland (in de kerk) l juni 1722, tr. Oud-Beijerland (Ondertr. ald. en te Ridderkerk, ald. bescheid gegeven om te Beijerland te tr. 24 dec.) 26 dec. 1692 ARYAENTIE CORNELISDR. BRAVENBOER (BRAAVENBOER, BRAVEN- T MOER), ged. Barendrecht 15 juli 1657, jonge dochter (1679) /weduwe geb. te Barendrecht, wonende onder / te Oud-Beijerland (1692), wellicht begr. Oud-Beijerland (in de kerk) 28 maart 1715, dochter van Cornelis Cornelisz. en Pleuntje Doenen. Aryaentie tr. le Oud-Beijerland (ondertr. aid. 31 maart) 26 april 1679 Cornelis Willemsz. Besemer (Beesemer), jonge man geb. en wonende te Klaaswaal (1679), schepen van Cromstrijen, schepen, heemraad van Klaaswaal, heemraad van het Westmaas Nieuwland, overl. 1680/'84, zoon van Willem Cornelisz. Besemer, schepen van Cromstrijen, dijkgraaf van Nieuw- en Klein-Cromstrijen, en Trintge Tonisdr.
Aryaentie Bravenboer tr. 2e Oud-Beijerland (ondertr. ald. 11 april) 8 mei 1687 Pieter Ariensz. van der Jacht, jonge man wonende te Oud-Beijerland (1666), weduwnaar geb. te Klaaswaal, wonende te Oud-Beijerland (1687), overl. (voor 2 sept.) 1691, weduwnaar (le gebod tr. Oud-Beijerland 20 nov. / 5 dec. 1666) Magteltje (Maggelie) Jacobsdr. Hoogvliet.
Men Baes / (van der) Swaen tr. 2e Oud-Beijerland (ondertr. ald. 20 okt.) 15 nov. 1715 GEERTRUYD JANSDR. VERRIJ, jonge dochter geb. Piershil, wonende in De Group onder Westmaas (1715), mogelijk dochter van Jan Dircksz. Verrij (Verij, Vrij), schepen van Piershil. Men deed in 1693 belijdenis te Oud-Beijerland, terwijl zijn eerste vrouw Aryaentje Kornelisdr. Bravenboer genoemd wordt op een van omstreeks 1710 daterende lidmatenlijst van die gemeente.
Bij zijn eerste huwelijk was Adr(iaen) Celosse getuige. Ary van der Swaen weigerde in 1706 de eed als schepen van Oud-Beijerland af te leggen, omdat hij gevrijwaard wenste te blijven van de schulden enz. van het gerecht ter plaatse. Op 23 maart 1707 werd hij door de Staten van Holland gelast om zijn bediening te aanvaarden, waarna hij op 30 maart d.a.v. alsnog de eed aflegde.
In het verpondingskohier uit 1718 wordt Arien vermeld als b ~ i - ker van 43 morgen 528 van de vrouwe van Puttershoek in de polder Oud-Beijerland. Zijn kinderen staan op 27 dec. 1720 als gebruikers van dit land genoteerd, maar in het volgende jaar staan deze weer op zijn eigen naam geboekt. Mogelijk had Arien vanwege ziekte zijn boerderij door zijn kinderen laten voortzetten. Een akte van 4 juni 1719 noemt hem in elk geval als ziek zijnde.
Geertruyt Verrij was vermoedelijk identiek met de Geertmi Jans Vrij, die op 20 april 1710 te Westmaas lidmaat werd met attestatie van Den Hitzert.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Adriaen Adriaensz Baes ca 1590-1674 Haesken Ariensdr Fonckert 1600-1674/ Willem Nijs ca 1605- Sara Johannesdr Celosse ca 1620-
||||


||
Arien Ariense Baes 1641-1672 Annetje Nijssen ca 1637-1708
|||
Arie Ariens Baes (later Zwaan) 1672-1722