Hinderkien

  • Kloppenburg 1811-1887, married to Hindrik Middel in 1837.
  • Ludeling 1841-1912, married to Gerhardus Hinderikus Banus in 1865, Joannes Georgius Cornelius Kerstholt in 1903.