Sosa :498
  • Born about 1764
  • Deceased 15 February 1826 - Sipperup, Ørslev Sogn,aged about 62 years old
  • Buried 22 February 1826 - Ørslev Kirkegård
  • Fæstegaardmand, Indsidder

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Gårdmand i Sipperup, Ørslev Sogn.

Ørslev præstegård og skole brændte 29. juli 1821,
derfor er oplysningerne i kirkebogen før den tid meget mangelfulde.

Hans Sørensen må være blevet gift omkring 1790 første gang,
for hans fæstebrev var dateret 1790, og det var svigerfaderens gård han overtog.
Hans førsste kone hed Anne Pedersdatter.
Hun døde j maj 1799, og skiftet efter hende findes i Basnæs skifteprotokol, se under Anne Pedersdatter. I dette ægteskab fødtes 4 børn, af disse døde den ene som lille.

Hans Sørensen havde en fæstegård og 3 små børn, så han blev hurtigt gift igen, denne gang med Karen Jacobsdatter. De fik 8 børn sammen.

3. ægteskab 19. okt. 1819 var med enkekone Kirsten Olsdatter.
De fik 3 børn sammen - ialt fik Hans Sørensen altså 15 bøm.

I 1826 var Hans Sørensen blevet indsidder og boede i Ørslev, velsagtens på grund af dårligt helbred.

BASNÆS GODS FÆSTEPROTOKOL:

Fæstebrev nr. 36 til gårdmand Hans Sørensen i Sipperup.

Ungkarl Hans Sørensen fæster den gård, som den gamle gårdmand Peder Jørgensen har frasagt sig.
Gården lå i Sipperup og var på 7 td., 5 skp., 3 f., 3/4 album.
Af den yder han årlig landgilde efter jordebogen på byg 4 td., et lam, en gås, to høns
og tyve æg hvert års marts termin. Desuden skal han betale alle kgl. skatter og contributioner,
forrette det forefaldne hoveri o.s.v. - desuden skal han plante pile- og frugttræer, anlægge humle m.m.

Underskrevet på Basnæs d. 10. juli 1790
C.L. Schutz
Hans Sørensen

til vitterlighed

Peter Petersen Daniel Nielsen.

Gården blev synet og taxeret d. 8. juli.
Her står bI. a., at Hans Sørensen kom fra Holsteinborg gods.
Endvidere: Vi foretog vor første besigtigelse over gårdens bygninger, og befandt våningshuset af 10 fags længde bygget af ege- og fyrreovertømmer, samt lægtet med fyrrelægter, alt i forsvarlig stand.

Den østre længde bestående af 12 fag indrettet til 10, lade m. videre, bygget af fyrre under og fyrreovertømmer, samt lægtet med ryrrelægter, hvorpå vi erkendte følgende mangler:
1 læs langhalm 1 rdl. 4 m, arbejdsløn og tækkegarn l m. 8 sko

Den vestre længde var 9 fag, bygget under- og overtømmer afryr og lægtet med fyrrelægter,
på samme fandtes mangler for 12 rdl. 5 m. 8 sko

Den syndre længde bestående af 3 fag bygget af ege- og fyrretømmer lægtet med fyrrelægter, herved fandtes ingen mangler.

Et farehus bestående af 4 små fag bygget af adskilligt tømmer, samt lægtet med lægter, er i forsvarlig stand.

Besætningen består af 7 heste (der mangler 1, som er lovet af forrige fæster),
3 vogne, 1 ploug med behør, 1 harve, og 1 tromle.

Underskrevet den 10. juli 1790 og tinglæst den 15, Ørslev:

KIRKEBØGER:

DØD 1826:
D. 15. febr. 1826 døde indsidder Hans Sørensen i Ørslev
- almisselem, sygelig i flere år 62 år gI. 22. febr. blev han begravet.

FOLKETÆLLINGER:

FT1801, Sipperup.
Hans Sørensen husbond 37 år bonde og gårdbeboer
Karen Jacobsdatter hans kone 26 år
Peder Hansen 10 år
Lars Hansen 6 år
Inger Hansdatter 3 år
Ane Hansdatter 1 år
Ole Jensen 22 år ugift nationalsoldat - tj.karl
Karen Hansdatter 31 år ugift tj. pige
Jens Christiansen 13 år ugift plejebarn fra Opfostringshuset.

Occupation: 1790Sipperup, Ørslev Sogn

Occupation: 1826Ørslev, Ørslev Sogn

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview