• Born in 1646 - Sønderlade i Bjørnsholm (nu Overlade) sogn, Slet, Aalborg, Danmark
 • Deceased 1 May 1724 - Nørregaard, Livø, Danmark,aged 78 years old
 • Buried 1 May 1724 - Bjørnsholm Kirke, Slet herred, Aalborg amt, Danmark
 • Gårdfæster

 Parents

 Siblings

 Notes

Individual Note

 

# 788 Peder Mortensen, f. 1646, d. 1724. (TE 312)

# 789 Karen Christensdatter Grøn, f. sen. 1658, d. 1710. (TE 313)

Peder Mortensen var efter nedennævnte nu forsvundne mindetavle på Livø siden giftermålet ca. 1676 bosat to år på Kastrupgaard i Testrup sogn og derpå fra ca. 1678 bosat på Livø i Bjørnsholm(nu Ranum) sogn som fæster af halvdelen af øen under godset Bjørnsholm.

Peder Mortensen blev født ca. 1646 i Sønderlade i Bjørnsholm (nu Overlade) sogn og døde 1724 på Livø i Bjørnsholm sogn, begr. I. maj, 78 år gl. Han var søn af Morten Bertelsen og Johanne Andersdatter.

Peder Mortensen blev gift ca. 1676 i Bjørnsholm med Karen Chri­stensdatter Grøn, født senest 1658 i Rønbjerg i Bjørnsholm (nu Ranum) sogn, død 1710 på Livø i Bjørnsholm sogn, begr. 19. marts. (uden aldersangivelse) . Hun var datter af Christen Madsen Grøn og hustru. Karen nævnes 1699 og 1702som fadder hos (broderen) Christen Christensen Grøn i Haldrup i Vildsted sogn.

&nbsp

Børn

Parret fik mindst 7 børn:

1 Johanne Pedersdatter, ca. 1679-1756. Gift 1. g. 1716 med Hans Jørgensen i V. Falde i Bjørnsholm sogn, død 1720. Gift 2. g. 1727 med Hans Christensen i Ø. Falde i Bjørnsholm sogn, død 1739.

2 Hans Pedersen, fødtca. 1683, # 685(TE 156).

3 Morten Pedersen, født senest 1690, nævnt i Gaardsted i Vildsted/Vindblæs, en datter f. 1711 i Farstrup sogn.

4 Hans Pedersen, ca. 1689-1753, overtog 1724/25 faderens halvdel af Livø. Gift 1.g. senest 1725 med Kirsten Nielsdatter, ca. 1694-1729, datter af Niels Pedersen i Mølgaard i Lundby, sogn og hustru Anne Nielsdatter. Gift 2.g. med Bodil Jensdatter (fra Østergaardi Malle); hun blev måske gift 2. eller 3.g. 1754 med Niels Nielsen.

5 Christen Pedersen Grøn, ca. 1696-1746, nævnt 1727-34 i V. Falde og fra 1736 på Livø.Gift 1727 i Fovlum med Mette Laursdatter, ca. 1704-1754, steddatter af Ole Hosum i Fovlum. Mette blev gift 2.g. med Christen Møller, død efter 1754.

6 Christen Pedersen, boende i Stistrup.

7 Bertel Pedersen, nævnt 1728 i Mølgaard, død før 1756. Efterlader sig. Mette, boede i Lundby, Karen gift med Peder Christensen ved Sebbersund.

&nbsp

Peder Mortensen

En meget væsentlig kilde til oplysninger om ham og hustru p', Livø er eller rettere var den nu forsvundne tavle fra 1724 i det ligeledes forsvundne kapel på øen. - Heromhar historikeren Adam (Christoffer) Fabricius, 1822-1902, der efter at have været adjunkt ved Aalborg Katedralskole i 1859 blev sognepræst i Bjørnsholm-Malle og forstander for Ranum Seminarium, skrevet følgende i detnævnte præsteembedes Liber daticus'

Ved et besøg på Livø i sommeren 1861 fandt jeg i det lille kapel næsten alt ruineret injuria temporum, navnlig ved forpagternes vandalisme. Imidlertid var endnu ikke få vidnesbyrd tilstede om grundlæggernes omsorg for det hellige. På den gamle altertavle så man på midten Kristus på korset med Maria på den ene [højre] og Johannes på den venstre side. Til venstre derfor såes vore første forældre ved kundskabens træ, og til højre 6 personer med foldede hænder under en sol (menigheden eller måske familien på øen) vistnok modsætninger mellem synden og nåden. - Endviderefandtes en stamtavle af Frederik 4. og hans slægt, samt brudstrykker af en tavle med den danske kongerække (indtil Frederik I.). Alt lige indtil bjælkerne under loftet har været bedækket med indskrifter. Mærkelig var følgende om kapellets grundlæggelse

"Den salige Mand Peder Mortensøn, som lod bygge dette Beedehuus, er barnefød i Synderlade anno 1646, er så blefven hjem hos sine forældre, til hand var 30 aar [16761, kom saa i egteskab med Karen Christensdatter Grøn og boede i Castrup 2 aar, derfra drog hand til Liføe [1678] og lefvede i egteskab 34 aar [indtil 1710] og siden i Enkestand 14 aar og døde i sit alders 78 aar. Gud giffve hannem en gledelig opstandelse. Anno 1724."

Fabricius har tilføjet årstallene i parentes samt bemærkningen: Kapellet er vel opført 1680-90. - Hans efterfølger A. Fibiger tilføjede 1895 flg.:, Endnu i 70'erne fandtes kapellet; men ødelagt og derangeret, dogholdtes der hver morgen andagt og gudstjeneste om søndagen; - senere forfaldt det aldeles, en ugudelig bestyrer lod svinene gå derinde, og nu er det sporløst forsvundet.

&nbsp

Noter:

I Bjørnsholm-Malle pastorats Liber daticus 1835-61, C. 183.A~27, fol. 352.

2 Vaar skifteprotokol 1717-75, G.169-2, fol.37.


 

Referencenr.: MH:I441

 Sources

 • Individual: Jesper Friedrichsen - Friedrichsen Web Site

  MyHeritage slægtstræ

  Familieside: Friedrichsen Web Site

  Slægtstræ: 121115951-11 - Discovery - 121115951-11 - Peder Mortensen - 19 OCT 2016 - Tilføjet via en Smart Match - Discovery

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Morten Bertelsen ca 1618- Johanne Pedersdatter 1625-1682
|||
Peder Mortensen 1646-1724 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content