2250 last names (14553 individuals)

'(ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZdhilostvx

Full list: