Sosa :9
 • Born 24 June 1861 - Hjärsås No 10 Hjärsås (L)
 • Baptized 29 June 1861 - Gustav Adolf (L)
 • Deceased 25 November 1890,aged 29 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Faddrar:Barnet föddes i Håslöf och frambars till dopet af hustru Margretha Jeppsdotter N-r 10. Håslöf; Testes: Husm: Ola Nilsson och H. Margretha Andersdr fr.Hammar
hwilka, i anseende till Mannens arbete wid Hammar för närvarande vistas i Håslöf, lemna detta betyg, i anledning af deras önskan, att af vedebörande, i Presterskap få sitt sistledne 24. Juni derstedes födda barns dop beviladt. Hjersås den 26. Juni 1861. P. S. Ström.

 Sources

 • Birth, baptism: Gustav Adolf (L) CI:6 sid 25, Hjärsås AI:2 sid 6
 • Spouse: E:2

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Nils* Persson ? ?
|||
Nils* Svensson 1826-1890 Elna* Nilsdotter 1835-1915
|||
Sissa* Nilsdotter 1861-1890 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content