Message to visitors

close

Hartelijk welkom op mijn pagina,mocht u een fout zien laat mijhet weten zodat ik het kan herstellen. 

En heeft u een aanvulling zou ik het zou ik het ook graagweten.


  • Born November 30, 1865 (Thursday) - Amsterdam.NL.
  • Deceased
  • Makelaar

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Adrianus Eduard Paans 1836-1912
(display)

 Events


 Notes

Individual Note

--- : Bijzonderheden:OPHEFFING FAILLISSEMENT

A. J. PAANS. Bij arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van heden, is het vonnis der Rechtbank te Amsterdam, eerste kamer, van 1 Maart 1894, op verzoek der firma VAN VOORST & KIST te Nieuwer- Amstel gewezen, waarbij ADRIANUS JOHANNES PAANS, vroeger Timmerman en Makelaar te Nieuwer-Amstel, thans wonende te Antwerpen, in staat van Faillissement werd verklaard, vernietigd, die Rechtbank onbevoegd verklaard om van dat verzoek kennis te nemen en genoemd Faillissement opgeheven.

Voor A. J. PAANS voornoemd,H. J. RIJSHOUWER, Procureur. Amsterdam, 31 Maart 1894Bronnen: Het Nieuws van de Dag - 4 april 1894

--- : Bijzonderheden:FAILLISSEMENT.Bij Vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, van den Zevenden Maart 1800 Vier-en-Negentig, is verklaard in staat van Faillissement — ingaande den Derden Maart bevorens — ADRIANUS JOHANNES PAANS, Timmerman en Makelaar, gewoond hebbende te Nieuwer- Amstel aan den Amstel veenschen weg, thans verblijf houdende te Antwerpen, Smyrnaplaats No. 15, met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr. J. J. ERMERINS, lid van gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van Mr. F. E. POSTHUMUS MEYJES, Advocaat en Procureur te Amsterdam, tot Curator.

Crediteuren worden uitgenoodigd hunne pretentiën ten kantore van den Curator, Leidschegracht 110, in te dienen.

De Curator voornoemd: (5372) F. E. POSTHUMUS MEYJES.Bronnen: Algemeen Handelsblad - 10 maart 1894

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Adrianus Eduard Paans 1836-1912 Jacoba Kuijper 1832-/1891
|||
Adrianus Johannes Paans 1865-