• Tailleur de pierre

 Vigslar och barn

 Översikt över antavlan