Anenummer :23
  • Født i 1828
  • Død i 1884,alder 56 år

 Giftermål og barn

  Foto og arkiv data

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Oversikt over anetavlen