Sosa :231
  • Born about 1725 - Ramsøy, Gudvangen, Aurland, Sogn
  • Deceased about 1766 - Haugstølen, Oppheim, Voss,aged about 41 years old

 Parents

  • sosa Anders Hanson, Ramsøy, born about 1689 - Bakka, Nærøy, Aurland, Sogn, deceased about 1769 - Ramsøy, Gudvangen, Aurland, Sogn aged about 80 years old,
    Jordbruker

    Married about 1716 to
  • sosa Else Jørgensdatter, Ramsøy, born about 1698 - Ramsøy, Gudvangen, Aurland, Sogn, deceased after 1746 - Ramsøy, Gudvangen, Aurland, Sogn

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Generasjon -6 i ættetreet til BARNA til Anne og Jens (G -1),via barnas morfar Johan Christian Ingebrigtsen (G -2)

Family Note

Haugstølen var husmannsplass under gården Hauge fram til 1723 da plassen ble nevnt som rydningsgård og fikk fastsatt 12 merker smør i skyld og eget matr.nr.Arvingene etter Marchandes- som eide gården Hauge - eide også Haugstølen. Matr. fortell at årlig sånad var 1 1/2 tønne blandakorn og avlingen 4 1/2 tønne. Buskapen var 10 storfe, 1 hest, 10 sauer og geiter. Det var flaumkvern på gården, nok vedskog og støl 1/2 mil til fjells.Marchandes arvinger solgte Haugstølen til sogneprest Gjert Geelmeyden sammen med bruka på Hauge. Han solgte året etter - 1735 - Haugstølen til Lars Persson, som allerede hadde tatt over bygselen - for 25 riksd.

Lars Persson var eier av Haugstølen til han døde. Han hengte seg i et tre i marka. Han hadde flere ganger vært nedfor og syk i sinnet.I skiftet etter han ble gården utlagt i arveparter på enka Susanna og de 7 barna Per, Kari, Inga, Brita, Marta , Synneva og Elsa.

Enka Susanna styrte gården sammen med barna til ho døde. I skifte etter henne 1766 ble gården igjen delt på barna. Per som var yngst og eneste sønn, var da 11 år. I arkiva er det ikke noe dokument om styr og stell på gården i tiden fram til Per ble gift eller kom i myndig alder. Trolig samarbeidet de eldre søskene om drifta på gården til Per i 1773 18 år gammel ble gift med Marta Olsdatter Armot.

Per satt med gården til han døde og i skiftet etter han 1804 ble gården delt på enka Marta og barna.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  sosa Erik Sjurson, Bakka ca 1600-ca 1670 sosa Ingaborg Eriksdotter ca 1610 sosa Anders Skuleson, Ramsøy ca 1625-1701/ sosa Dorte Åmundsdotter ca 1625  
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 
 


 


 
 | | 
sosa Hans Ivarson, Bakka ca 1645-ca 1743 sosa Marita Eriksdotter, Bakka ca 1650-ca 1738 sosa Jørgen Anderson, Ramsøy ca 1660-ca 1752 sosa Susanne NN, Ramsøy ca 1660-ca 1752
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
sosa Anders Hanson, Ramsøy ca 1689-ca 1769 sosa Else Jørgensdatter, Ramsøy ca 1698-1746/
|
2
 |
3|
sosa Susanne Andersdotter, Ramsøy ca 1725-ca 1766