Westerhof, [Westerhof]


1.
o Aaltje Egberts & Hate Folkerts Stelma
...
2.
<<
o Willem Bouwes &1713 Nieske Krijtenburg 1680-
o Yttje Buwes †1751 & Sytse Sapes Westerhof 1677-1748
...
3.
<<
o sosa Haye Gerrits 1731-1793 &1753 sosa Aukje Martens 1732-1815
o Gerrit Haayes Westerhof 1754-1826
o Folkje Haayes Westerhof 1756-/1763
o sosa Sytske Haayes Westerhof 1757-1823 &1785 sosa Klaas Lykeles Reidendein 1750-1802
...
o Bouwe Haayes Westerhof 1760-1833 &1793 Lijsbert Louwes 1749-1806
o Bouwe Haayes Westerhof 1760-1833 &1807 Zwaantje Hemkes ca 1757-1838
o Folkjen Haayes Westerhof 1763-1827 &1794 Nammen Sasses 1767-1810
o Aukjen Nammens Westerhof 1796-1858
o Trijntje Nammens Westerhof 1798-1873
o Zijtske Nammens Westerhof 1801-1888
o Haye Nammens Westerhof 1804-1839
o Jan Haayes Westerhof 1765-1818 &1803 Durkje Abes Poel 1768-1826
o Haye Jans Westerhof 1803-1839 &1833 Antje Heines Wouda 1800-1860
o Durkje Westerhof 1833-1911
4.
o Sytse Sapes 1677-1748 & Yttje Buwes Westerhof †1751
o Saape 1712-1722
o Riemke Sytses 1716- &1739 Oeds Meines
o Meine Oedses 1740-1812
o Dieuke Oedses 1742-
o Eelkjen 1719-1746
o Sape Sytses 1725-1764
o Bouwe 1728-1738
o Focke Sytses 1732- & Mettie Johannes
o Sytse 1760-
o Ytie 1761-
o Johannes 1765-
o Hanke 1767-
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content