THEUWS


1.
o Johanna Maria THEUWS & Johannes Cornelis VAN POPPEL
...
2.
o Maria Anna THEUWS & Jan DARIS
...
3.
o Peter THEUWS & Agatha SPOREN
o Peter THEUWS 1874-1955 &1902 Maria Berdina KWINTEN 1874-1938
o Maria Petronella THEUWS 1903-1918
o Wilhelmina Johanna THEUWS 1904-1905
o Wilhelmina Cornelia THEUWS 1905-1912
o Petrus Jacobus THEUWS 1907-1993 &1940 Maria Elisabeth van HOOFF 1916-2007
o Peter Franciscus Maria THEUWS & Goverdina Petra Maria VAN DIJK
o Franciscus Johannes Arnoldus THEUWS
o Maria Berdina Johanna Catharina THEUWS & A. J. P. C. SANDKUIJL
o Johanna Maria Henrica THEUWS & P. J. ARTS
o Josephus Walteris THEUWS
o Petronella Elisabeth Christiana Maria THEUWS & J. G. M. SMOLDERS
o Elisabeth Maria Coleta THEUWS
o Gertruda Genoveva Maria THEUWS & M. W. H. M. VAN HEST
o Johannes Cantinus THEUWS
o Emma Maria THEUWS & H. de LANGEBOOM
o Agatha Maria Anna THEUWS
o Rosalina Maria THEUWS
o Stephanie Ignatia Maria THEUWS & J. P. M. TUTELAERS
o Wilhelmina THEUWS 1910 &1946 C. C. TOONDERS
o Petronella THEUWS 1911
o Maria Petronella THEUWS
o Johanna Maria THEUWS †1911
o Petrus Johannes THEUWS 1913-1917
o Cornelia Adriana THEUWS 1914-1996
o Gertruda THEUWS 1915-1918
o Petrus Cornelis THEUWS
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content