XHROUET


1.
o Alexis XHROUET &1742 Catherine DE LEAU 1723-
o Mathieu-Lambert XHROUET 1744-1817 & Marie Anne TALBOT
2.
o Anne Jeanne XHROUET & Mathieu HURLET 1701-1790
...
3.
<<
o sosa Godefroid XHROUET 1592 &1613 sosa Jehenne Jean Le DAGLY †1635
o sosa Jean Godefroid XHROUET 1617-1692 &1644 sosa Elisabeth BASTIN 1620-1707
o Godefroid XHROUET 1645-/1649
o Jean dit Lachanse XHROUET 1646
o Godefroid (Godfrin) XHROUET 1649-1706 &1679 Aegidia Jeanne LE LOGNARD †1704
o sosa Jeanne Servais XHROUET 1651-1731 &1670 sosa Mathieu dit le Jeune XHROUET 1647-1721
...
o sosaGodefroid XHROUET 1592 &1638 sosa Jehenne Henry ROSETTE †1651
4.
o Marie XHROUET &1653 Henry HENRARD dit HURLET 1615-1694
5.
<<
o sosa Mathieu le Jeune dit le Socquart Lambert XHROUET 1592-1631 & sosa Barbe Jean LE DAGLY 1597-1676
o Marie XHROUET
o Jean XHROUET
o Gertrude Le Socquart XHROUET &1645 Mathieu dit le Houyon COUNET †1706
o sosa Mathieu Barbe Lambert XHROUET 1621- &1644 sosa Marie PREVOST †1695
o Barbara XHROUET 1644-/1645
o Barbe Mathieu XHROUET 1645 & Michel MARIN
o Antoine XHROUET 1646-1663
o sosa Mathieu dit le Jeune XHROUET 1647-1721 &1670 sosa Jeanne Servais XHROUET 1651-1731
o sosa Mathieu Antoine XHROUET 1672-1747 &1692 sosa Anne Gabriel LELOUP 1666-1714
o sosa Gabriel XHROUET &1718 sosa Marie Gérard DAGLY 1686-1769
o Jeanne XHROUET 1719-1732
o Anne Marie XHROUET 1720-1724
o Marie Elisabeth XHROUET 1721-1767
o Anne Marie XHROUET 1724
o Marie Anne XHROUET 1725-1771
o Mathieu XHROUET 1728
o sosa Jeanne XHROUET 1732-1776 &1755 sosa Gérard DE LEAU 1726-1788
...
o Adrien Conrard XHROUET 1649
o Jeanne XHROUET 1652-1721
o Antoine Mathieu XHROUET 1654 &1678 Jeanne le Jeune JACQUES †1721
o Mathieu Jean Antoine XHROUET 1656 &1692 Marie Anne Gabrielle LELOUP †1746
o Marie Françoise XHROUET 1661
o Hubert Jacques XHROUET 1663-1663
o Lambert XHROUET 1664
o Hubert XHROUET 1669
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content