Sosa :26,144
  • Born about 1515 - Hov Hackås Jämtland (Norge)
  • Deceased about 1553 - Hov Hackås Jämtland,aged about 38 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Benämnd god man och känd 1546-52. Hans sätesgård var Hov, vilken han övertagit senast 1546 efter fadern som flyttat till Vinälven (JJB omkring1546, s 230). Han var länsman i Hackås och lagrättsman 1546 6/9 (DN XIV:833). Han dömdes 1553 kvitt och fri rörande kusinernas mäns talan i arvskiftet mellan fadern och fastern Anna Karlsdotter(DN XV:602, 625, 629). Han efterlämnade flera barn, på vilkas vägnar prosten Erik Andersson i Oviken uppträdde 1553 (DN XV:629). Gift före 1554 (RA ppr I 1554 29/9) m hustruKristin Nilsdotter, som levde änka 1554 då hövitsmannen över Jämtland Jens Tillufsen Bielke till Austråt tager henne och hennes barn i sitt hägn för deres gods och penningar i Hov. Bielke hade erhållit Jämtland i förläning av Christian III år 1542 och efterföljdes 1558-59 av Olof Toresen. Den sistnämnde blev "af våre och Rikets fiender de Svenske" ihjälslagen i Jämtland 1568 (ATA, Ekdahl, Jämtland A.4). Skyddsbrevet som följer: "Jeg Jens [Tillufsen] Bielke som er höfuisman öffeuer Jemtheland kennist och giör vitterlig meh thette mitth opne breff att Jag tacker hustru Kristin ij Hoff och hennes barn och begest teres godz och penning ij heng och forswar och for dag thinge til alrette huilken them hauffer nocket til ath talle thee komm for meg soe skal them ved fares saa mijckith som voris lag och rett er saa foirbiud Jeg paa högvorne förstes veijne Kongh Kristiens Fredricksons mijn aldermodeste heris namn ath them giör nocko orett paa theris godz heler penning [ta] skal han bötte medh drij örtug och piij [---] fore paa k m stat [] och så ij sanhet her om sticker Jeg mith signet for thette mit opne breff skriffuit paa Stenvickholm [?] mickelstid ano", [orig ppr från Hov med sigill på papper med Bjelkevapnet och initialerna I T (Jens Tillufsen)](RA ppr I 1554 29/9). Kerstin var sannolikt dotter av Nils Björnsson och hustru Sigrid i Enånger i Hälsingland, vilkas skiljebrev 1531 ännu fanns påHov 1829: "För alle the gode men thette bref hande före, [---] befinner nih Oloff Mortensson fogde helsingland och gör wettligitt med thette mit [---] opne breff att han för mig opå koges gården Nils Biörnsson och hans hustru Sigrid torsdagen näst efter st powilsllffs [---] och begärde skilje ifrån vart [---] i så motto at han feck vara för sig och [---] för gaf jag [---] loff i gode manna närvarelse [---] theres begerilse att wid wart för [---] sin [---] witnes [---] Nils i Norrbo, Per Larsson i Biörke, Per Pålsson i Vade, Morten i Forss i Norala [---] bevise at saa i sanning är trycker under mit signet med får thetta breff som skrifvit är oppå Konges gården Anno [---] mdxxx primo" (RA ppr 1 1553 26/1 brevet fanns bevarat på Hov till 1829 då det genom Ekdahl deponerades i Riksarkivet.Kersti är sannolikt syster med bröderna Björn Nilsson i Lunda, känd 1571-91 och Per Nilsson i Djurstad, känd 1571-93, vilka synes varit barnlösa och ärvts av hennes söner Georg och Jens pedersöner.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Karl Örjansson Schancke ca 1440-1484 Birgitte Pedersdotter ?1440-/1488  
|||
Örjan (Jöran) Karlsson Skancke ca 1470-1546/ Anne Karlsdotter
|||
Peder / Per Örjansson Schancke ca 1515-ca 1553