121 last names (256 individuals)

BCDEFGHJLMNOPQRSTVi

Full list: