449 last names (1166 individuals)

ABCDFGHIJLMNPQRSTV