Solomon West Ridgeway Dias

  • sosa BANDARANAIKE 1899-1959, son of Solomon Dias and Daisy Ezline OBEYESEKERE, married to Sirimavo RATWATTE.