Timeline of Kristina* Olofsdotter

Find here the life events of this person. Events with no date are not shown in the timeline.

176725 Nov.

Marriage

 
Umeå lands (AC)
Sources
Kråken 19 USB - 1659 Jonas Olofsson - 3322 Jonas Olofsson *1659 Nordmaling Brattsbacka †1731-03-10 Nordmaling DjupsjöFar: 3747 Olof Svensson *1617 Nordmaling Mor: 2569 Rågärd Jonsdotter *1618 Nordmaling Vigsel:Fam: 3323 Anna Olofsdotter *1664 Nordmaling Vigsel: 1684 Grundsunda 1: 3324 Olof *cirka 1685 Nordmaling 2: 3325 Johan *cirka 1686 NordmalingFam: 3326 Rakel Johansdotter *1663 Själevad Vigsel: 1688 Nordmaling 3: 5151 Erik *1689 Nordmaling 4: 3327 Per *1694 Nordmaling 5: 3328 Anna *1695-01-11 Nordmaling 6: 3329 Brita *1702-02-16 Nordmaling 7: 64991 Jonas *1703-08-30 Nordmaling 8: 3311 Jonas *1704 Nordmaling 9: 64992 Rakel *1706-09-25 Nordmaling 10: 3330 Margareta *1708-11-02 NordmalingJonas Olofsson övertog fadern hemmans i Brattsbacka,men säljer det 1700 till Matts Hindersson. Jonas flyttar nu till Djupsjö,där han upptar 6½ seland av Sven Johanssons ödehemman.DÖDSRUNA: Jonas Olofsson från Djupsjö,varit först gift med Anna Olofsdotter och med henne haft 2 barn.Sedan med Rakel Johansdotter och haft 17 barn.Begravd den 21 mars efters i kyrkan på kvinfolkssidan. Levat 72 år 10 mån.1 vecka.DBN1692,26/2,§7: Johan Olofsson (ANM: borde vara Jonas Olofsson i Brattsbacka klagade över sin granne Olof Larsson att han i 20 års tid gjort avförsel ifrån detta skattehemmanet inpå fäboställe Vedersjön som ligger ½ mil ifrån Brattsbacka därigenom åkern i Brassback är fördärvad och igenlagd. Alla diken igengångna, alla gärdesgårdar till 220 famnar nedruttna, husen avfört till fäboställe. Tillägnar sig det bästa av svedjeland och fiskevatten, begärde syn och jämnkning. Olof Larsson svarade att han flyttat gården till Vedersjön emedan där bättre åkerjord är och Brattsbacka fryser, lovade förbättra det han fördärvat. Nämnden intygade att Vedersjön inte kunde skiljas ifrån Brattsbacka, eljest varder Brattsbacka öde. RESOLUTIO För det Johan Olofsson dikat Olof Larssons tegar och stängt hans gärdesgård bör Olof Larsson honom betala med 2 öre för var famn dike och 4 öre kmt var famn gärdesgård, och där Olof Larsson hädanefter icke dikar och stänger utan förorsakar sin granne det för sig att göra, skall han sådant på lika sätt betala, och betalningen av honom genast uttagas såvida Olof Larsson finnes försummelig med Cronohemmanets vidmakthållande har befallningsmannen makt honom avdriva och en annan tillsätta, om han sig icke bättrar och fylla skadan med egendomen sin innan han avfar därifrån eftersom den 7 och 17 punkten i Husesynsordningen förmår. Fäboställe Veder-sjön tillika med Bolbyn Brattsbacka bör synas och av Lantmätaren revas om det ifrån Bolbyn kan skiljas och särdeles skattebeläggas eller ej. Emellertid kunna goda män jämka tillfälle emellan grannarna efter skatten.
No available information for this event.
17829 Jun.

Death

 
Vännfors, Vännäs (AC)
Sources
Kråken 19 USB - 1659 Jonas Olofsson - 3322 Jonas Olofsson *1659 Nordmaling Brattsbacka †1731-03-10 Nordmaling DjupsjöFar: 3747 Olof Svensson *1617 Nordmaling Mor: 2569 Rågärd Jonsdotter *1618 Nordmaling Vigsel:Fam: 3323 Anna Olofsdotter *1664 Nordmaling Vigsel: 1684 Grundsunda 1: 3324 Olof *cirka 1685 Nordmaling 2: 3325 Johan *cirka 1686 NordmalingFam: 3326 Rakel Johansdotter *1663 Själevad Vigsel: 1688 Nordmaling 3: 5151 Erik *1689 Nordmaling 4: 3327 Per *1694 Nordmaling 5: 3328 Anna *1695-01-11 Nordmaling 6: 3329 Brita *1702-02-16 Nordmaling 7: 64991 Jonas *1703-08-30 Nordmaling 8: 3311 Jonas *1704 Nordmaling 9: 64992 Rakel *1706-09-25 Nordmaling 10: 3330 Margareta *1708-11-02 NordmalingJonas Olofsson övertog fadern hemmans i Brattsbacka,men säljer det 1700 till Matts Hindersson. Jonas flyttar nu till Djupsjö,där han upptar 6½ seland av Sven Johanssons ödehemman.DÖDSRUNA: Jonas Olofsson från Djupsjö,varit först gift med Anna Olofsdotter och med henne haft 2 barn.Sedan med Rakel Johansdotter och haft 17 barn.Begravd den 21 mars efters i kyrkan på kvinfolkssidan. Levat 72 år 10 mån.1 vecka.DBN1692,26/2,§7: Johan Olofsson (ANM: borde vara Jonas Olofsson i Brattsbacka klagade över sin granne Olof Larsson att han i 20 års tid gjort avförsel ifrån detta skattehemmanet inpå fäboställe Vedersjön som ligger ½ mil ifrån Brattsbacka därigenom åkern i Brassback är fördärvad och igenlagd. Alla diken igengångna, alla gärdesgårdar till 220 famnar nedruttna, husen avfört till fäboställe. Tillägnar sig det bästa av svedjeland och fiskevatten, begärde syn och jämnkning. Olof Larsson svarade att han flyttat gården till Vedersjön emedan där bättre åkerjord är och Brattsbacka fryser, lovade förbättra det han fördärvat. Nämnden intygade att Vedersjön inte kunde skiljas ifrån Brattsbacka, eljest varder Brattsbacka öde. RESOLUTIO För det Johan Olofsson dikat Olof Larssons tegar och stängt hans gärdesgård bör Olof Larsson honom betala med 2 öre för var famn dike och 4 öre kmt var famn gärdesgård, och där Olof Larsson hädanefter icke dikar och stänger utan förorsakar sin granne det för sig att göra, skall han sådant på lika sätt betala, och betalningen av honom genast uttagas såvida Olof Larsson finnes försummelig med Cronohemmanets vidmakthållande har befallningsmannen makt honom avdriva och en annan tillsätta, om han sig icke bättrar och fylla skadan med egendomen sin innan han avfar därifrån eftersom den 7 och 17 punkten i Husesynsordningen förmår. Fäboställe Veder-sjön tillika med Bolbyn Brattsbacka bör synas och av Lantmätaren revas om det ifrån Bolbyn kan skiljas och särdeles skattebeläggas eller ej. Emellertid kunna goda män jämka tillfälle emellan grannarna efter skatten.
No available information for this event.