Sosa :473
  • Born in 1703 - Djäkneboda, Bygdeå (AC)
  • Deceased before September 27, 1761 - Stöcksjö, Umeå lands (AC)
  • Buried September 27, 1761 (Sunday) - Umeå lands (AC)

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

BOU1764-04-26: Nathanael Håkansson i Kåddis, avliden hustru Magdalena Persdotter. Barn: Henrik Johan 3½ år, Håkan 2½ år och Anna Magdalena 1 år. Fadern förmyndare. Fast egendom Kåddis nr 5. Betalande skuld bl.a till farfar Håkan Håkansson, återstod på hemmansköpet. Samt till bror Lars Håkansson, Sörfors, som arv efter deras avlidna mor Cecilia, till bror Olof Håkansson och systrarna Anna och Brita.

Death

Dödsorsak: bröstsmärtor, moderspassion.

 Sources

  • Birth, death, burial: Umeå lfs (AC) C:3 1756-1782 - sid 46 begravda - 27 september 1761 - [(Begravda) 1761.]Sept: 27. * H: Cecilia Olsdr ifr& Kåddis.född 1703 i Bygdan/ fadren gästgifvaren Olof Andersson i Diekneboda/ Modr: [blankt] war hemma i 16 år kom sedan/ till Klabböle blef ther gift med Lars Nilsson haft/ med ho& 3. St. barn 1 son och 1. dotter. Blef efter 15 el./ 16 års ägtenskap enka. Men efter 1½ år åter gift/ med Håkan Håkansson ifrån Stöcksjön med hwilken/ hon flyttade til Kåddis. Haft med ho& 6. Barn 4/ söner 2. Döttrar. 1 dotter död. haft myckit at slä/pa (?) med, nästan öfr krafterna, dock med tolamod allt/ uptagit, som af Herrans nååd med whilden hon varit förnögd til thet yttersta, och tå som mäst varit plå/gad af moder Passion, i hwilken hon till slut le/gat sängliggande ifrå wåren, samt på sluten svul/lit öfr hela bröstet. Död theri efter gab??? Jord???? – 58 år
  • Spouse 1: Kråken 14 CD - Nils Andersson - 14 april 1744
  • Spouse 2: Umeå lfs (AC) C:1 1721-1735 - sid 17 vigda - 31 may 1730 - [Vigda 1730/ Majus]31. Sold. Håkan Håkansson Hierpe från Stöcksiön/ hust Cecilia Olofsdotter – i Klabböle.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Anders* OLOFSSON ca 1630- sosa ? ?  
|||
sosa Olof* ANDERSSON 1654-1749 sosa Brita* HÅKANSDOTTER ca 1660-1742
|||
sosa Cecilia* OLOFSDOTTER 1703-/1761